Асоциацията на прокурорите в България е доброволно професионално сдружение с нестопанска цел в обществена полза, обединяващо прокурори и следователи в България. Сдружението има близо 500 членове и е колективен член на Съюза на юристите в България и Международната асоциация на прокурорите.

Мисията на Асоциацията на прокурорите в България е да отстоява професионалните права, интереси и авторитет на прокурорската общност и така да утвърждава върховенството на правото и справедливостта в обществото.

В изпълнение на мисията си сдружението си поставя за цел да съдейства за:

- повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и следователите;

- утвърждаване на авторитета на прокурорската професия;

- усъвършенстване на нормативната, институционалната и обществената среда, в която прокурорите и следователите работят;

- повишаване на правната култура в обществото като противодействие на факторите на престъпността и повишаване на обществената устойчивост срещу нея.

За постигане на целите си Асоциацията на прокурорите в България:

- организира и участва в провеждането на разнообразни обучителни формати (обучения, семинари, Академия и др.) за развиване на професионалните знания и умения на прокурорите и следователите, както и на представители на професии, свързани с работата на прокурора и следователя;

- популяризира добрите практики и стандарти на професията и нейната етика, вкл. чрез издателска дейност;

- организира и участва в диалогични публични събития (конференции, кръгли маси, дискусии и др.), посветени на съдебната реформа, усъвършенстване на законодателството, на съдебната и прокурорската практика и др.;

- изразява и отстоява позиции по значими за прокурорската общност въпроси, вкл. чрез публични становища, правни становища по тълкувателни и конституционни дела, участия в работни групи и комисии към различни институции и др.;

- развива партньорства със сродни организации, основани на взаимно признаване на ценностите и целите и сътрудничество в постигането им;

- организира благотворителни формати, с които организацията и нейните членове подпомагат с лични средства и труд обществени каузи (залесяване, благотворителни кампании) и историческата памет на нацията (дарителски кампании в полза на научни изследвания и строеж на паметници). 

Асоциацията на прокурорите в България се издържа от приходи от членски внос и целево проектно финансиране.

 

Новини

Апел за съпричастност: да помогнем на 24-годишния Мартин да живее

20231210_124530.jpg

Обръщаме се към всички членове на АПБ с молба за помощ!

 

Мартин Мариянов Чернаев - син на колегата Мариян Чернаев от РП Несебър, който почина,  е диагностициран с тежко бързо и внезапно развиващо се онко-хематологично заболяване. Лечението му е възможно единствено в Турция в LIV HOSPITAL ULUS в гр. Истанбул. Сумата, която е нужна за лечението на Мартин е 40 000 EUR, но е непосилна за семейството му. Молим за вашата съпричасност! Мартин, едно младо момче на 24 години, има нужда от вашата помощ, за да живее!  Нека му помогнем в това начинание.

 

Всяка стотинка е искра надежда за Мартин!

 

Банкова сметка за набиране на средства:

IBAN: BG19IORT80487096051900

BIC: IORTBGSF

При банка: Инвест банк АД – клон Бургас

Титуляр: Мартин Мариянов Чернаев

"Предвиждания състав на прокурорския съвет съгласно проекта за промени в Конституцията ще доведе до това, че избирането на следващия главен прокурор ще стане с гласовете на Народното събрание", заяви Владимир Николов

png_17021437851013748626

Председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов беше гост в предаването "Говори сега" по Българската национална телевизия.

 

"Ние стигаме до една крайност, до тежък дисбаланс: практически поставяне на прокуратурата под засилен политически контрол. Като последствие от това избирането на следващия главен прокурор би ставало с гласовете на Народното събрание. Нашето мнение е, че трябва да има баланс между една истинска обществена квота и професионалната квота - най-малкото паритет", заяви Владимир Николов по повод на предвиждания от конституционните изменения състав на прокурорския съвет.

 

Той поясни, че разделянето на Висшия съдебен съвет, което е заложено в конституционните промени, гласувани на първо четене в парламента, е в правомощията на Велико Народно събрание. Такова разделяне ще има лоши последствия за върховенството на закона, защото със структурирането на два съвета вече няма да има единна съдебна власт, тя ще се фрагментира. Предвижданият прокурорски съвет ще бъде тежко дебалансиран и там няма да има реално професионално представителство. Припомни и мнението на Венецианската комисия по този въпрос –  че в състава на такъв тип професионален орган трябва да има мнозинство на професионалните представители или най-малко съществена част от членовете му трябва да са избрани от професионалните съсловия.

Усещането, че чрез един конституционен фойерверк ще направим някакви чудеса, е напълно лишено от основание, смята Владимир Николов по повод на предстоящите конституционни реформи

png_17020556882059208835

Председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов и директорът на Българския институт за правни инициативи Биляна Гяурова бяха гости в предаването в предаването „Лице в лице“. Те коментираха приетите днес на първо четене промени в Конституцията, чийто фокус е съдебната власт.

 

„Основният фокус на тези промени е прокуратурата и ние изразяваме своите притеснения дали те ще бъдат полезни за хората. Навсякъде по света прокуратурата е институция, която защитава обществения интерес. Към настоящия момент в този им вид промените целят до голяма степен засилване на политическото влияние върху прокуратурата чрез разделяне на ВСС на два съвета. В прокурорския съвет ще има доминация на политическата квота - шестима от членовете ще са избрани от парламента и само трима ще се избират от професионалното съсловие. Венецианската комисия, нашите европейски партньори, българските конституционалисти, неправителственият сектор, българските прокурори казваме: този тежък дисбаланс ще породи огромен проблем, защото системата в частта прокуратура няма да се самоуправлява“, обясни Николов.

 

 

Отлагане на залесяването през м. декември

articles__56bd247707aaf5905a1bec37351f52d6.webp

Уважаеми колеги,

Поради редица причини се налага да бъде отложено залесяването, предвидено за средата на този месец. Ще се съберем напролет на същото място - Стара Загора. Весели празници и бъдете здрави! 

От УС

Владимир Николов, председател на АПБ, пред „Труд news“: Осакатяването на прокуратурата чрез Конституцията ще има пагубен ефект. Абсурдно е да бъдат залагани подобни кратки срокове за изменение на Конституцията на европейска правова държава

11-01_2899930353431699302_original.jpeg

,,Да се демонизира прокуратурата е вредно, несправедливо, недалновидно и контрапродуктивно", каза пред Труд news Владимир Николов, председател на АПБ, днес. Според него мястото на българската прокуратура може да бъде само в независимата съдебна власт, тъй като това е най-сериозната гаранция, че институцията ще може да изпълнява функциите си без нерегламентирано влияние.

Настоящият конституционен законопроект, добави той, оставя впечатлението, че е насочен преди всичко към орязване на правомощията на прокуратурата, към нейното поставяне под пълен контрол. Парадоксално според него е, че голяма част от народните представители и Министерството на правосъдието „широко“ затварят очите си пред сериозните критики, съдържащи се в становището на Венецианската комисия. ,,В продължение на години становищата и препоръките на Венецианската комисия, както и решенията на ЕСПЧ, бяха основният аргумент за нуждите от реформи", но ,,в момента ставаме свидетели как тези становища, решения и препоръки сякаш нямат никакво значение и практически се игнорират с мъгляви обяснения за политическа необходимост".

,,Осакатяването и маргинализирането на прокуратурата, превръщането u в зависима структура, отнемането на правомощия, които служат за нейното нормално функциониране, третирането на прокурорите и следователите като „втора“ ръка магистрати, би имало пагубни последици за всеки един български гражданин", заяви Николов.

Според него бързането с гласуването на измененията е неразбираемо. ,,Абсурдно е да бъдат залагани подобни кратки срокове за изменение на Конституцията на една европейска правова държава. Вместо да подобрим нещата, можем да се окажем в състояние на тежък регрес в областта на върховенството на правото и функционирането на съдебната система".

АПБ внесе в Народното събрание становище и предложения по Проект за изменение на Конституцията

konstitucia.jpg

Становище и предложения по проекта за изменение на Конституцията, който се разглежда на първо четене от Комисията по конституциони въпроси към Народното събрание внесе Асоциацията на прокурорите в България днес, часове преди заседанието на Комисията. 

Според Асоциацията Висшият съдебен съвет отразява единството на правораздавателна, обвинителна и разследваща функция, изпълнявани съответно от съдилища, прокуратури и следствени органи, които заедно осъществяват съдебната власт. Преструктурирането на съдебната власт със заличаването на този орган в настоящия му вид и заместването му с два нови органа представлява изменение на формата на държавно управление, което е извън правомощията на обикновено Народно събрание. Асоциацията предлага целите на реформата, свързани с осигуряване на ненамеса между магистратските съсловия, да бъдат търсени с не толкова радикални промени, като например с промяна в правомощията на Пленума и колегиите на ВСС. 

Асоциацията настоява да бъдат гарантирани самоуправлението и независимостта на прокуратурата и да бъде въведен ,,антибликиращ" механизъм, който да предотвратява кризи в съдебната власт, породени от неизбирането в срок на членовете на съответните съдебни органи от квотите на Народното събрание.

Тя предлага конкретни изменения в разпоредбите, свързани с конституционната структура и правомощия на прокуратурата и компетентността на главния прокурор.

Становището набляга на необходимостта Народното събрание да осигури на обществените дебати и работата върху текстовете достатъчно време и внимание.

В заседанията на парламентарната Комисия по конституционни въпроси Асоциацията се представлява от председателя Владимир Николов.

В края на седмицата предстои второто първо гласуване на законопроекта. Все повече от участниците в дебата и независими експерти настояват то да се отложи, тъй като по повечето въпроси все още текат обсъждания, правят се предложения за нови редакции и липсва консенсус.

Пълният текст на становището и предложенията можете да прочетете в прикачения файл

Изтегли Становището в документ

Владимир Николов пред Европейската комисия: Приемането на конституционния проект в предложения вид ще постави прокуратурата под силно политическо влияние, което директно ще застраши върховенството на правото

ec.jpg

Работна среща, посветена на обсъждане на върховенството на правото и съдебната реформа, се проведе днес, 01.12.2023 г., между представители на Европейската комисия и на Асоциацията на прокурорите в България в сградата на Постоянното представителство на ЕС в София. Срещата се проведе по покана на домакините. От тяхната страна участваха Жулен Мусние, отскоро директор на Отдел ,,Върховенство на правото, основни права и демокрация" на Генералната дирекция ,,Правосъдие и потребители" на ЕК, Сара Хатлова и Георги Ганчев. Асоциацията на прокурорите бе представлявана от Владимир Николов, председател на УС, и Теодора Георгиева от СРП и Цонко Кръстев от РП-Велико Търново, членове на АПБ.

Приемането на конституционния проект в предложения вид ще постави прокуратурата под силно политическо влияние, което директно ще застраши върховенството на правото, подчерта Владимир Николов пред европейските делегати. Той потвърди желанието на българските прокурори за реформа, която решава, а не създава проблеми. Той наблегна, че търсените от вносителите цели могат да бъдат постигнати по много други начини, каквито са били предложени в хода на обществения дебат от множество авторитетни и независими конституционалисти.

Срещата се състоя като част от есенния цикъл консултации и обсъждания, които ЕК провежда след доклада си за възховенството на правото в различни държави-членки на ЕС. Първата спирка бе България.

Конституционната реформа: под лозунга за отчетност и контрол се отваря възможност за политическо овладяване на прокуратурата

png

Bиcшият aдвoĸaтcĸи cъвeт, Cъюзът нa юpиcтитe, бивши ĸoнcтитyциoнни cъдии и дp. ce oбявиxa пpoтив paздeлянeтo нa  BCC  нa cъдийcĸи и пpoĸypopcĸи, ĸaĸтo пpeдлaгa yпpaвлявaщoтo мнoзинcтвo.  Πo – paнo и  BCC изpaзи нecъглacиe зa paздeлянeтo нa cъвeтa нa двa oтдeлни caмocтoятeлни opгaнa. BKC, BAC, Инcпeĸтopaтът ĸъм BCC и HИΠ подкрепиха разделението  на съдебния съвет на  прокурорски и съдийски.

Председателят на АПБ Владимир Николов припомни становището, дадено от Венецианската комисия за предлаганите промени, в което се посочва, че те не са достатъчно мотивирани, така че да стане ясно защо са необходими. Той посочи, че е опасно да се приеме само, че независимост се предвижда единствено за съда, но не и за прокуратурата, за която остават само автономност и отчетност. Според него това би означавало, че е допустимо да имаме политически зависима прокуратура. 

"Лозунгът е за отчетност и контрол: да, ама отчетността и контролът ще погълнат независимостта и самоуправлението, от това ме е страх. Отчетността и контролът няма да могат да управляват, трябва някой да управлява, за да се отчита и да бъде контролиран", каза проф. Пенчо Пенев.

 

АПБ проведе годишното си Общо събрание

20231125_115314.jpg

Асоциацията на прокурорите в България проведе годишното си Общо събрание за 2023 г. при силен интерес от страна на членовете. Събитието се състоя на 25.11.2023 г. в УБ ,,Цигов Чарк", където то традиционно се провежда, с участието на над 170 членове лично и по делегация.  20231125_110330

Сред официалните гости бяха Преслава Петкова, председател на Камарата на следователите в България, Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, и Ива Пушкарова, председател на Фондацията за развитие на правосъдието. В приветствията си към Общото събрание гостите подчертаха удовлетвореността си от ползотворното сътрудничество с Асоциацията на прокурорите и подкрепата си към усилията ѝ за реформа на прокуратурата, отстояване на достойнството на професията и развиване на нейните стандарти. Те подчертаха видимия ѝ напредък, въпреки сложния институционален и политически климат и понесените от прокурорската институция и съдебната власт сътресения.20231125_115933

В годишния си отчет председателят Владимир Николов очерта постиженията на Асоциацията в посока организационно укрепване и модернизиране, защита на професионалните интереси на прокурорската общност и повишаване на професионалната ѝ квалификация, както и многобройните дейности на организацията за укрепване на правната култура на обществото и на върховенството на правото. Той подчерта увеличения интерес на национални и чуждестранни партньори за сътрудничество с АПБ, вкл. на Венецианската комисия, Европейската комисия и редица неправителствени организации, работещи в сферата на защита на правата на уязвими групи лица, както и активното и търсено участие на прокурорската организация в публичния дебат по въпросите на съдебната реформа.20231125_115437

Николов акцентира на множеството подготвени и внесени в съответните институции писмени становища, открити писма, вкл. съвместно с партньори, активното присъствие в медиите, участията в многобройни конференции, работни срещи, заседания на законодателни органи и срещи с чуждестранни партньори, които са направили позициите на организацията известни и разпознаваеми и са привлекли подкрепата на сродни организации и редица експерти. Николов призова членовете на организацията активно да изразяват професионалните си позиции и да правят дейността си като прокурори видима за обществото, за да може то да се убеди, че правата и интересите му се защитават от почтени, отговорни, отдадени и компетентни държавни обвинители. 

20231125_1340441
За значими постижения в противодействието на престъпността и висок професионален и етичен стандарт на работа на прокурор Красимир Стайков от Районната прокуратура  във Велико Търново бе връчена наградата ,,Прокурор на 2023 г." Кандидатурата бе издигната от голяма група прокурори от Великотърновския апелативен район.

Основни акценти от дикусиите на Общото събрание бяха предложените изменения в Конституцията относно структурата на съдебната власт и нейните органи. 

 

Обществената роля на юристите през Холокоста и днес

jpg_17007695582095096423

На Ники Кънчев в DarikRadio гостуваха председателят на АПБ Владимир Николов и доц. д-р Румяна Христиди. В предаването „Ники Кънчев Шоу“ те поговориха за изграждането на паметника на юристите - спасители на българските евреи и за ролята и значението на юристите за обществото тогава и днес.

В София беше открит паметник, почитащ делото на юристите – спасители на българските евреи

img-38f026a417f33672b32a9cca3248c445-v.jpg

От днес в София има паметник, който отдава почит на юристите – спасители на българските евреи. Той беше открит официално в градинката на пл. „Възраждане“.

 

Инициативата за изграждането му е на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите и е подкрепена от Столичната община, както от правната общност.  Зад нея застанаха президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев, председателят на Конституционния съд Павлина Панова и колегите ѝ Красимир Влахов и Константин Пенчев, председателите на върховните съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков, бившият главен прокурор Иван Гешев, изтъкнати представители на правната науката като проф. Огнян Герджиков, проф. Борис Велчев, проф. Лазар Груев, проф. Даниел Вълчев, проф. Пламен Киров, доц. д-р Анета Антонова, председателят на Съюза на юристите Владислав Славов, адвокати и нотариуси.

 

Линк към видео репортажа на БТА.

Опазването на природата остава приоритет на АПБ и през 2023 г.

1636002199_06.webp

"Борбата за опазването на природата цели да осигури бъдеще за нашия свят." С това послание д-р Мирослав Овчаров, член на УС на АПБ, започна приветствието си към участниците в работна среща на тема „Прокуратурата срещу престъпленията против околната среда и дивите животни“, състояла се на 08.11.2023г. в Мадрид.

 

Участието на д-р Овчаров на този международен форум е част от дългогодишните усилия на АПБ, посветени на опазването на природата. В началото на 2023 г. друг член на УС - полковник Елин Алексов завърши успешно Level 3 Supreme Course на Wildlife Crime Academy, посветен на анализа и разузнаването на престъпленията срещу дивата природа. Малко по-късно, в периода 04–06 октомври, полковник Алексов взе участие като лектор в специализирано обучение за разследване на престъпления срещу природата  в Стара Загора.

Владимир Николов: Всеки трябва да се замисли – искаме ли тежко зависима и контролирана от политически фактори прокуратура?

1.png

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) Владимир Николов коментира някои основни въпроси във връзка с предстоящите конституционни промени. Той наблегна на произтичащите от разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) и предложената от депутатите структура на бъдещия прокурорски съвет заплахи за независимостта на прокуратурата. Най-съществената посочена от него опасност е предвижданият състав на прокурорския съвет, тъй като, по негови думи, макар че срамежливо се говори за „обществена квота“, всъщност става въпрос за една политическа квота и бъдещият прокурорски съвет ще бъде изцяло доминиран от представители, избрани от Народното събрание, т.е. от една друга власт, което ще е намеса в разделението на властите.

„Проблемът е, че българската конституция при конструиране на съдебната власт е стъпила на едно много дълбоко разбиране, че съдебната власт трябва да бъде единна и независима. Когато ликвидираме органа, който олицетворява тази независимост, който я брани, ние по същество ликвидираме единната и независима съдебна власт. Ние създаваме съдийска власт, прокурорска власт, може би следователска власт…Не ни трябва разрушаване на фундамента около който е изградена българската съдебна система. Той е добър, модерен и предизвиква завист от професионалистите в развитите европейски държави”, каза Владимир Николов за разделянето на ВСС.

„Всеки трябва да се замисли – искаме ли тежко зависима и контролирана прокуратура от политически фактори?“ – с този въпрос се обърна към гражданите Владимир Николов и добави, че дейността на прокуратурата трябва да бъде под обществен надзор, но пряката ѝ работа трябва да се контролира от съда по съответните случаи.

Отворени са номинациите за наградата "Прокурор на годината"

2613.jpg

Съгласно решение на УС от  19.09.2023 г. обявяваме началото на номинациите за наградата „Прокурор на годината“.

За наградата „Прокурор на годината” може да бъде номиниран всеки прокурор, независимо дали е член на АПБ. Номинацията може да бъде групова – за екип от прокурори .

Крайният срок за номинации е 17.11.2023г. 

ОС на Камарата на следователите избра нов председател

kamara1.png

 

ОС на Камарата на следователите избра нов председател – Преслава Петкова. Това се случи на 21.10.2023 г. на Общото събрание на организацията в с. Арбанаси поради изтичането на втория мандат на досегашния председател – Петко Петков.

По повод успешното завършване на втория му мандат като председател и ползотворното сътрудничество между КСБ и Асоциацията на прокурорите в България през него Владимир Николов, председател на АПБ, връчи на Петко Петков благодарствена грамота и плакет на Асоциацията.

Прокуратурата се нуждае от достатъчно хора, за да извършва огромния обем от работа, който ѝ е възложен

1_1697791049764875263.jpg

На 18.10.2023 г. в предаването „Директно“ по Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) Владимир Николов коментира проучване на неправителствения сектор, свързано с разходите за дейността на прокуратурата, както и предстоящите промени в Конституцията.

Приключи първият цикъл от обучения по проект "Детска пътека"

ai-generated-8030167_1698044248739259570.jpg

На 18.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София сертификати за участие в последното от трите проведени в рамките на първия етап на проект "Детска пътека" обучения за обучители получиха тридесет прокурори от София, Варна, Самоков, Хасково, Добрич, Силистра, Сливен, Ямбол, Ботевград и Ихтиман.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АПБ ЗА 2023 Г.

Няма изображение

Общото отчетно събрание на Асоциацията на прокурорите в България ще се  състои на 25.11.2023 г. (събота) в УБ „Цигов чарк“, обл. Пазарджик от 10,00 часа  при следния дневен ред:

           1.Отчет за дейността на Асоциацията на прокурорите в България.                 

           2.Финансов отчет на Асоциацията на прокурорите в България за 2022 г.

           3.Обсъждане на предложение за увеличаване размера на годишния членски внос.

           4.Връчване на ежегодна награда „Прокурор на годината“.

           5.Други

В случай, че не сте заплатили дължимия членски внос за настоящата или за предходни години, моля да преведете годишната сума от 50 лева преди датата на ОС на банковата сметка на АПБ - Асоциация на прокурорите в България, IBAN  BG88UBBS88881000115955 – ОББ АД и да изпратите на електронен адрес: apboffice@prokurori.bg сканираното платежно нареждане. Моля в платежните нареждания да бъдат посочени Вашите имена и годината за която внасяте членски внос. 

По всички въпроси, свързани с участието Ви в Общото събрание и внасянето на членския внос, на разположение е Петя Петрова (контакти).

Започна вторият поред семинар по проект „Детска пътека“

20231009_233748.jpg

На 09.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София се постави началото на втория от общо три обучения за обучители по проект „Детска Пътека“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) в партньорство с Фондацията за развитие на Северозападна България (ФРСБ). 

Обученията подготвят обучители в материята на децата в риск, децата - пострадали от престъпление, и непълнолетните извършители на престъпление, по отношение на които се осъществява наказателно преследване, като предоставят съвременни знания и умения по планиране и подготовка на обучение, управление на групови процеси, прилагане на различни обучителни техники, изграждане на капацитет и др. Водещи са доц. д-р Ива Пушкарова, адв. Диляна Гитева и д-р Георги Кирилов.

В семинара участват двадесет и пет прокурори, следователи, психолози, социални работници и педагози. В рамките на три последователни дни те се подготвят да водят в екип регионални професионални обучения в окръжните райони на страната, насочени към разследващи полицаи, магистрати, социални работници и други професионалисти, обхванати от Координационния механизъм, с които да допринесат за модернизиране, оптимизиране и уеднаквяване на националната практика по прилагане на националните и международните стандарти в областта на правата на детето в наказателното производство. Крайната цел на поредицата обучения от обучители и предстоящите регионални обучения е да подготви високоспециализирани служители в различните институции, обхванати от Координационния механизъм, които да отговарят на изискванията на международните стандарти за специализация на органите, администриращи наказателни производства с участие на деца. Обученията съдействат и за развиване на добри практики, подпомагащи транспонирането на европейските директиви в тази област.

 

Уилям Худ, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, се срещна с магистрати от Плевен

09102023-2.jpg

На 05.10.2023 година Уилям Худ, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, посети град Плевен, където се срещна със съдии и прокурори от Окръжния, Районния и Административния съд, Окръжната  и Районна прокуратура в града. Посещението беше организирано от Асоциацията на прокурорите в България, със съдействието на Българския институт за правни инициативи, по чиято покана съдия Худ е на визита в България.

Уилям Худ е сертифициран преподавател и ментор в Националния институт за процесуална защита. Изнася лекции по наказателен процес и съдебна практика в качеството си на гост-лектор в Юридическия факултет на Университета в Денвър. Има редица публикации като юрист, относно съдебни и наказателни производства.

Председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов връчи на съдия Худ почетен плакет на Асоциацията.

Предишна страница 1 2 3 Следваща страница
54 новини