Учредители

Андрей Атанасов

Георги Аврамов

Георги Кювлиев

Елена Хаджидимитрова

Емил Карамфилов

Иван Петров

Йордан Иванов

Камен Михов

Кети Бозукова

Маргарита Попова

Петър Мидов

Росен Димов

Росица Терзова

Румен Атанасов

Славчо Кържев