Академия на АПБ

Пролетна XIX-та Академия-2023: престъпления срещу дивата природа

19052023-6.jpg

В края на април 2023 г. в гр. Стара Загора се проведе Пролетната Академия на Асоциацията на прокурорите в България, посветена на престъпленията срещу дивата природа. Събитието беше естественото продължение на състоялата се през есента на 2022 г. обучителна сесия по темата в гр. Кюстендил. Академия-2023 престъпления срещу дивата природа 1

Обучителното мероприятие беше организирано съвместно с WWFБългария и е част от дейностите по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ SWIPE, съфинансиран от програмата ЛАЙФ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява на територията на 11 европейски страни, сред които и България, катоима за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно приключилите наказателни производства за престъпления против дивата природа. 

В провеждането на Академията се включиха 50 прокурори от цялата страна – членове на АПБ. Доклади изнесоха полк. Елин Алексов-административен ръководител на ВоАП и член на УС на АПБ, гл.инспектор Николай Неделчев- зам.директор на РД „Гранична полиция“-гр.Русе, инспектор Камен Николов от сектор „Зоополиция и кинология“ при Главна дирекция „Национална полиция“, а също така и Димитър Градинаров-отговорник престъпления срещу природата към Българско дружество за защита на птиците, Ивайло Клисуров-управител на Спасителен център за диви животни, Зелени балкани-гр.Стара Загора, Яна Барзова – старши експерт „Гори“ WWF България и г-жа Емилия Тончева, адвокат и бивш зам. министър на околната среда и водите.

 

 

Есенна XVIII-та Академия-2022: Престъпления против околната среда

2_ra_obsta_hotel_20221015_154025.jpg

За времето от 14.10.2022 до 16.10.2022 г. в гр. Кюстендил се проведе Есенната Академия на Асоциацията на прокурорите в България, посветена на престъпленията срещу дивата природа.obsorna_

Обучителното мероприятие е организирано от Асоциацията на прокурорите в България и е част от дейностите по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ SWIPE, съфинансиран от програмата ЛАЙФ на ЕС. Този проект се изпълнява на територията на 11 европейски страни и има за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно приключилите наказателни производства за престъпления против дивата природа.

В провеждането на Академията участваха 50 прокурори от цялата страна, основно членове на АПБ.

Пред тях своите лекции изнесоха Нада Тошева – ръководител на проекта SWIPE и представител на WWF за България; д-р Вихър Георгиев – главен асистент, катедра „Европеистика“ ,СУ , Николай Терзиев – БДЗП, адв. Емилия Тончева, съветник на министъра на околната среда и водите, бивш зам. министър на околната среда и водите, полк. Елин Алексов- Административен ръководител на ВоАП и член на УС на АПБ, Мирослав Овчаров, прокурор от ОП- Велико Търново и член на УС на АПБ и Красимир Стайков, прокурор от РП – Велико Търново.

 

Пролетна XVII-та Академия-2022: Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи

obsta_snimka_v.jpg

В периода 26 -28.05.2022 в учебната база на ПРБ „Цигов чарк“ Асоциацията на прокурорите в България отбеляза една година от създаването на Европейската прокуратура с традиционната пролетна Академия , посветена на темата „Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи“.Участие взеха близо 100 прокурори от цялата страна.

Академията беше открита от Владимир Николов, Председател на АПБ. Встъпителни слова изнесоха  Ивайло Илиев, европейски делегиран прокурор и член на УС на АПБ и прокурор Камен Михов, завеждащ отдел 08-ми „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във ВКП.

Есенна XVI-та Академия-2020: Трафик на хора. Международни аспекти

444.jpg

999

Въпреки трудностите на епидемичната обстановка, на 28-30.10.2020 г. в Почивен дом „Изгрев“ гр. Бяла АПБ проведе Есенната Академия за 2020 на тема: ,,Трафик на хора. Международни аспекти". В нея участие взеха близо 30 прокурори, а основни лектори бяха доц. д-р Ива Пушкарова, анализатор на съдебната практика по дела затрафик на хора и изтъкнат преподавател в тази материя, и прокурор Гергана Кюркчийска, районен прокурор в гр. Оряхово, експерт на Европейската комисия по темата и ръководител на международни екипи за разследване на такива престъпение.

В допълнение прокурор Атанас Филипов от РП-Павликени поднесе презентация за ранните бракове и връзката им с трафика на жени в чужбина с фокус върху различните ромски общности в България и техните, специфични за всяка, социални, културни и религиозни разбирания и отражението им върху разисквания проблем

 

Зимна XV-та Академия-2020 г.: „Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет”

2020.jpg

На 22-24.01.2020 г. в гр. Хисаря се проведе XV-тата (Зимна) Академия на АПБ на тема „Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет”, организирана в сътрудничество с Националната комисия за борба с трафика на хора, Асоциацията на прокурорите в България, Кралската прокурорска служба и Британско посолство – София. 

 Академия-2020 г.„Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет” 1В деня преди официалното начало на Академията по темата се проведе дискусия между прокурорите-участници в семинара, водена от Владимир Николов, прокурор от РП – Плевен и член на УС на АПБ и Гергана Кюркчийска, административен ръководител на РП – Оряхово и член на АПБ, които представиха темите на обучението. На обсъждане се поставиха практически проблеми, свързани с разследването на престъпления с трафик на хора и ролята на Асоциацията на прокурорите в професионалния живот.

Лектори в обучителните сесии бяха Патрик Боаменю, Служба по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Мейзи Бигс, Служба на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), серж. Пол Уигет, Централни специализирани престъпления, Столична полицейска служба, Лондон, Светослав Василев, следовател, Отдел „Специализиран“, НСлС и Дейвид Холдърнес, старши прокурор от Кралска прокурорска служба на Великобритания, Гергана Кюркчийска. 

 

Пролетна XIV-та Академия-2016: Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства

2_1694927348903153922.jpg

XIV-тата (Пролетна) Академия на АПБ се проведе на 16-18.05.2016 г. в с. Арбанаси, общ. Велико Търново, и бе посветена на тема: „Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства” с основен лектор Гергана Кюркчийска, член на АПБ и административен ръководител и районен прокурор на РП – Оряхово, ръководител на смесен екип за разследване към Евроджъст - Хага за 2008 – 2010 г., обявен за най-добра практика и включен в историята на Евроджъст съгласно решение на Пленарна сесия на Евроджъст от 2011 г.), външен експерт към Меджународната организация по миграция и външен експерт към ГДБОП – Швейцария.

IMG_5569Академията бе организирана съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Ханс Зайдел”. Тя беше открита от д-р Клаус Физингер, регионален ръководител на фондацията за Югоизточна Европа, който представи дейността ѝ в България и подчерта, че борбата с трафика на хора е общ международен проблем, за чието преодоляване допринася и оперативното сътрудничество на европейско ниво, както и хармонизацията на законите на страните от ЕС с европейското законодателство. 

В приветствието си участници Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ изказа благодарност към АПБ за добрата съвместна работа.

 

Есенна XIII-та Академия-2014: Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете

apb_bspb_bc_049.jpg

От 12.11.2014 до 14.11.2014 г. в гр. Созопол се проведе традиционната есенна Академия на АПБ на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност” на българо- швейцарската програма за сътрудничество. 

Мероприятието беше открито от Евгени Иванов, председател на АПБ, и Виктор Тарчев, ръководител на проекта.

Обучението започна с лекция на Валери Георгиев – държавен експерт към МОСВ. Акцент беше поставен върху нормите на позитивно – правна уредба, към която препращат съставите по чл. 278в НК /противозаконно унищожаване или повреждане на защитена територия/, чл. 287г НК – противозаконно повреждане, добиване, държане или отчуждаване на екземпляр от дивата флора или фауна и чл. 278 д от НК – противозаконно унищожаване, повреждане, държане, придобиване или отчуждаване на екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр, както или екземпляр от вид по приложение № 3 от ЗБР, означен със знак (*). Лекторът обърна внимание на участниците, че в действащото законодателство липсва определение на понятието «европейски застрашен вид», за разлика от понятието «световно застрашен вид». Световно застрашения вид е изчезнал в природата вид; критично застрашен вид; застрашен вид; уязвим вид на актуалния Червен лист на Международния съюз за защита на природата. Червеният лист на застрашените видове може да бъде открит на следния сайт http://www.iucnredlist.org/.

Пролетна XII-та Академия-2014: „Избори 2014 - мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен процес”, 09-10.05.2014г.

sam_2429.jpg

mid_sam-2442На 09-10.05.2014 г. в гр. Пловдив, в х-л „Империал” се проведе 12-тата поредна Пролетна Академия за 2014 година на тема: „Избори 2014 - мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен процес”. Мероприятието се организира съвместно от Асоциацията на прокурорите в България и Института за развитие на публичната среда, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

Участие взеха 37 прокурори, главно от районни прокуратури в областните центрове и от райони с концентрация на престъпления против политическите права на гражданите, както и полицейски служители, и разследващи полицаи от ОДМВР-Пловдив и районните управления към нея.

 

Есенна XI-та Академия на АПБ, гр. Хисаря, 28 - 30.11.2013 г.

1111.jpg

От 28.11.2013 до 30.11.2013 г. в гр. Хисаря се проведе ХI-тата (Есенна) Академия за 2013 г. на тема „Специални разузнавателни средства”, организирана от Асоциацията на прокурорите в България.

333333Темата на мероприятието беше съобразена както с актуалните законодателни изменения в ЗСРС и НПК, така и с проблемите, поставени за решаване пред прокурорите при използването и прилагането на специалните разузнавателни средства.

Участие взеха 53 прокурори от районни, окръжни и апелативни прокуратури, като достъпът не бе ограничен само до членове на съсловното сдружение. Основни лектори бяха доц. д-р Екатерина Салкова, специалист по наказателен процес и ръководител на Секция „Наказателноправни науки” в Института за държавата и правото към Българската академия на науките, доц. д-р Бойко Рашков, следовател в Националната следствена служба, Тодор Тодоров, прокурор в СРП и докторант по наказателен процес в Института по правни науки при БАН, Емил Галипонов, прокурор в Специализираната прокуратура, и Мариана Владимирова - Главен секретар на Държавна агенция „Технически операции”.

Пролетна Х-та Академия-2013: Доказателства и доказване в наказателния процес

1223.jpg

На 15-17 май 2013 г. в гр. Троян, Ловешка област, се проведе традиционната Пролетна Академия за 2013 г., организирана от Асоциацията на прокурорите в България, на тема „Доказателства и доказване в наказателния процес”.IMG_3593

Участие в нея взеха 59 членове на Асоциацията от всички апелативни райони, повечето от тях новоприети в сдружението. Лекторите бяха изтъкнати представители на теорията и практиката: доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на Секция „Наказателноправни науки” в Института за държавата и правото към Българската академия на науките; Стефан Милев, прокурор в СРП и постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието; Красимир Шекерджиев, съдия във Върховния касационен съд на Република България; проф. Иван Сълов, проф. Момяна Гунева, Любомир Новиков, адвокат в Софийска адвокатска колегия, и доц. д-р Ива Пушкарова.

Пролетна IX-та Академия- 2012: Престъпления против културното наследство

trakiyski-kultov-kompleks-starosel-1247.jpg

В периода 28 – 30 март 2012 г. се проведе Пролетната Академия за 2012 г. на Асоциацията на прокурорите в България на тема: Престъпления против културното наследство. Домакин бе гр. Хисаря, избран като подходяща среда на обучението поради древната си и богата история, позната у нас и по света главно с тракийските и римски артефакти.

Първият работен ден на Академията започна с лекция на Щ. Ножаров, прокурорски помощник във ВКП, на тема „Противодействие на престъпленията против културно-историческите ценности и околната среда”. Той описа работата на ресорния сектор във ВКП и анализира основните приложими наказателни и административни институти. Лекторът подчерта факта, че над 45 процента от обработваемата земя в страната се намира над регистрирани археологически паметници на културата.

Академията продължи с изложение на Иванка Которова, прокурор при ВКП, Отдел МПС, която очерта международната правна рамка на борбата с престъпленията против културното наследство. Тя наблегна на отделните групи норми, съставляващи посочената правна рамка – право на ЕС, актове на ООН и неговият специализиран орган ЮНЕСКО, и актовете на Съвета на Европа. Которова посочи наличните дефиниции за основни понятия, свързани с разглежданите обществени отношения, и съществуващите процедури за връщане на културни ценности в държавите по техния произход. В края на изложението, Которова разказа за работата си по изготвяне на становище върху проект за нова конвенция на ООН за предотвратяване на престъпления, касаещи движими археологически ценности.

Работният ден завърши с лекция на Красимир Манов, гл. асистент в СУ, ЮФ, Катедра Наказателноправни науки, който представи проблемите, свързани с колизиите между правните норми и съотношението между специалните състави на престъпленията против културното наследство и съответно квалифицирани или не състави на други (общи) престъпления. Лекторът посочи, че специалните състави на престъпленията против културното наследство са многообектни и с мащабно въздействие, мислими са различни подходи при изграждането на престъпните състави – кодификация, създаване на квалифицирани състави, или съчетание между двата подхода (какъвто подход е приложен в НК сега), а към този момент се установяват ред колизии или привидно припокриване между квалифицирани състави на общи престъпления и специални престъпни състави – чл. 278, ал. 1 от НК – чл. 208, ал. 4 от НК, чл. 321 от НК – чл. 277а, ал. 6 от НК, чл. 215 от НК – чл. 278, ал. 6 от НК и пр.

Вторият работен ден на обучението започна с организирано посещение на Четиньовата могила, находяща се в района на село Старосел. Участниците в Академията разгледаха тракийската гробница – хероон в могилата и изслушаха разказа на екскурзовода за откриването на археологическия обект и установеното за неговото построяване и история. В близост до могилата лекция на открито изнесе д-р Тодор Чобанов, историк и зам. кмет на град София, който представи интересни факти от историята на района на село Старосел, свързани с владетелите от Одриското царство и нашествието на войските на Филип Македонски, разорили и ограбили района на тракийските поселения.

Обучението продължи с нова лекция на д-р Чобанов, който накратко описа обстоятелствата по заселване на Европа и Мала Азия и характеристиките на населението на Балканите и в частност на България през вековете. Той представи и процедурите по идентификация и регистрация на културните ценности, съответно компетентните в тази област органи.