Академия на АПБ

Пролетна XX Академия: Работа по случаи с деца в досег с наказателното производство

20240410_141055.jpg

Юбилейната ХХ пролетна Академия на Асоциацията на прокурорите в България се проведе в Панагюрище на 10–12.04.2024 г. с участие на прокурори от цялата страна. Тя бе посветена на „Работа по случаи, свързани с деца в досег с наказателното производство, свидетели или в риск от насилие“. Лектори бяха прокурор Елица Калпачка и доц. д-р Ива Пушкарова.

При откриването на Академията Председателят на АПБ  Владимир Николов подчерта актуалността на темата предвид измененията на наказателния процес от септември 2023 г., вменяващи на  магистратите задължения за засилена грижа към децата, участващи в наказателното производство. Както Николов, така и лекторите подчертаха традиционната и дългосрочна ангажираност на професионалното сдружение в областта на защитата на правата на детето, вкл. с проектите „Прокурор за един ден“, ,,Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право“, „Детска пътека“ - в рамките на който се провежда и Академията - и „Темида вижда детето“. 

20240412_102034
Лекторите представиха и развиха дискусии по темите относно криминализацията и виктимизация на децата; задължения на правораздавателните органи за разпознаване; деца – пострадали и очевидци: права практики и подходи; деца – извършители: права, практики и подходи. Лекторите сведоха до знанието на участниците добрите практики и подходи за гарантиране на правата на децата в наказателното производство, установени и проучени в рамките на проекта „Детска пътека“. Вниманието на прокурорите беше насочено към разработените книги, които  предоставят практическа информация и препоръчителни и непрепоръчителни подходи, практики и протоколи в различни ситуации.

След приключване на обучението прокурор Елица Калпачка връчи на всеки участник сертификат за участие в проведената юбилейна Академия.

Пролетна XIX-та Академия-2023: престъпления срещу дивата природа

19052023-6.jpg

В края на април 2023 г. в гр. Стара Загора се проведе Пролетната Академия на Асоциацията на прокурорите в България, посветена на престъпленията срещу дивата природа. Събитието беше естественото продължение на състоялата се през есента на 2022 г. обучителна сесия по темата в гр. Кюстендил. Академия-2023 престъпления срещу дивата природа 1

Обучителното мероприятие беше организирано съвместно с WWFБългария и е част от дейностите по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ SWIPE, съфинансиран от програмата ЛАЙФ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява на територията на 11 европейски страни, сред които и България, катоима за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно приключилите наказателни производства за престъпления против дивата природа. 

В провеждането на Академията се включиха 50 прокурори от цялата страна – членове на АПБ. Доклади изнесоха полк. Елин Алексов-административен ръководител на ВоАП и член на УС на АПБ, гл.инспектор Николай Неделчев- зам.директор на РД „Гранична полиция“-гр.Русе, инспектор Камен Николов от сектор „Зоополиция и кинология“ при Главна дирекция „Национална полиция“, а също така и Димитър Градинаров-отговорник престъпления срещу природата към Българско дружество за защита на птиците, Ивайло Клисуров-управител на Спасителен център за диви животни, Зелени балкани-гр.Стара Загора, Яна Барзова – старши експерт „Гори“ WWF България и г-жа Емилия Тончева, адвокат и бивш зам. министър на околната среда и водите.

 

 

Есенна XVIII-та Академия-2022: Престъпления против околната среда

2_ra_obsta_hotel_20221015_154025.jpg

За времето от 14.10.2022 до 16.10.2022 г. в гр. Кюстендил се проведе Есенната Академия на Асоциацията на прокурорите в България, посветена на престъпленията срещу дивата природа.obsorna_

Обучителното мероприятие е организирано от Асоциацията на прокурорите в България и е част от дейностите по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ SWIPE, съфинансиран от програмата ЛАЙФ на ЕС. Този проект се изпълнява на територията на 11 европейски страни и има за цел да допринесе за увеличаване на броя на успешно приключилите наказателни производства за престъпления против дивата природа.

В провеждането на Академията участваха 50 прокурори от цялата страна, основно членове на АПБ.

Пред тях своите лекции изнесоха Нада Тошева – ръководител на проекта SWIPE и представител на WWF за България; д-р Вихър Георгиев – главен асистент, катедра „Европеистика“ ,СУ , Николай Терзиев – БДЗП, адв. Емилия Тончева, съветник на министъра на околната среда и водите, бивш зам. министър на околната среда и водите, полк. Елин Алексов- Административен ръководител на ВоАП и член на УС на АПБ, Мирослав Овчаров, прокурор от ОП- Велико Търново и член на УС на АПБ и Красимир Стайков, прокурор от РП – Велико Търново.

 

Пролетна XVII-та Академия-2022: Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи

obsta_snimka_v.jpg

В периода 26 -28.05.2022 в учебната база на ПРБ „Цигов чарк“ Асоциацията на прокурорите в България отбеляза една година от създаването на Европейската прокуратура с традиционната пролетна Академия , посветена на темата „Европейска прокуратура. Основни принципи, статут и взаимодействие. Постигнати резултати и предизвикателства пред правоприлагащите органи“.Участие взеха близо 100 прокурори от цялата страна.

Академията беше открита от Владимир Николов, Председател на АПБ. Встъпителни слова изнесоха  Ивайло Илиев, европейски делегиран прокурор и член на УС на АПБ и прокурор Камен Михов, завеждащ отдел 08-ми „Престъпления против финансовите интереси на ЕС и взаимодействие с Европейската прокуратура“ във ВКП.

Есенна XVI-та Академия-2020: Трафик на хора. Международни аспекти

444.jpg

999

Въпреки трудностите на епидемичната обстановка, на 28-30.10.2020 г. в Почивен дом „Изгрев“ гр. Бяла АПБ проведе Есенната Академия за 2020 на тема: ,,Трафик на хора. Международни аспекти". В нея участие взеха близо 30 прокурори, а основни лектори бяха доц. д-р Ива Пушкарова, анализатор на съдебната практика по дела затрафик на хора и изтъкнат преподавател в тази материя, и прокурор Гергана Кюркчийска, районен прокурор в гр. Оряхово, експерт на Европейската комисия по темата и ръководител на международни екипи за разследване на такива престъпение.

В допълнение прокурор Атанас Филипов от РП-Павликени поднесе презентация за ранните бракове и връзката им с трафика на жени в чужбина с фокус върху различните ромски общности в България и техните, специфични за всяка, социални, културни и религиозни разбирания и отражението им върху разисквания проблем

 

Зимна XV-та Академия-2020 г.: „Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет”

2020.jpg

На 22-24.01.2020 г. в гр. Хисаря се проведе XV-тата (Зимна) Академия на АПБ на тема „Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет”, организирана в сътрудничество с Националната комисия за борба с трафика на хора, Асоциацията на прокурорите в България, Кралската прокурорска служба и Британско посолство – София. 

 Академия-2020 г.„Трафик на хора, информационни и комуникационни технологии и интернет” 1В деня преди официалното начало на Академията по темата се проведе дискусия между прокурорите-участници в семинара, водена от Владимир Николов, прокурор от РП – Плевен и член на УС на АПБ и Гергана Кюркчийска, административен ръководител на РП – Оряхово и член на АПБ, които представиха темите на обучението. На обсъждане се поставиха практически проблеми, свързани с разследването на престъпления с трафик на хора и ролята на Асоциацията на прокурорите в професионалния живот.

Лектори в обучителните сесии бяха Патрик Боаменю, Служба по наркотиците и престъпността на ООН (UNODC), Мейзи Бигс, Служба на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), серж. Пол Уигет, Централни специализирани престъпления, Столична полицейска служба, Лондон, Светослав Василев, следовател, Отдел „Специализиран“, НСлС и Дейвид Холдърнес, старши прокурор от Кралска прокурорска служба на Великобритания, Гергана Кюркчийска. 

 

Пролетна XIV-та Академия-2016: Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства

2_1694927348903153922.jpg

XIV-тата (Пролетна) Академия на АПБ се проведе на 16-18.05.2016 г. в с. Арбанаси, общ. Велико Търново, и бе посветена на тема: „Трафик на хора в България- реалност, резултати и предизвикателства” с основен лектор Гергана Кюркчийска, член на АПБ и административен ръководител и районен прокурор на РП – Оряхово, ръководител на смесен екип за разследване към Евроджъст - Хага за 2008 – 2010 г., обявен за най-добра практика и включен в историята на Евроджъст съгласно решение на Пленарна сесия на Евроджъст от 2011 г.), външен експерт към Меджународната организация по миграция и външен експерт към ГДБОП – Швейцария.

IMG_5569Академията бе организирана съвместно с Националната комисия за борба с трафика на хора и Фондация „Ханс Зайдел”. Тя беше открита от д-р Клаус Физингер, регионален ръководител на фондацията за Югоизточна Европа, който представи дейността ѝ в България и подчерта, че борбата с трафика на хора е общ международен проблем, за чието преодоляване допринася и оперативното сътрудничество на европейско ниво, както и хармонизацията на законите на страните от ЕС с европейското законодателство. 

В приветствието си участници Камелия Димитрова, секретар на НКБТХ изказа благодарност към АПБ за добрата съвместна работа.

 

Есенна XIII-та Академия-2014: Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете

apb_bspb_bc_049.jpg

От 12.11.2014 до 14.11.2014 г. в гр. Созопол се проведе традиционната есенна Академия на АПБ на тема „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”. Събитието се реализира с финансовата подкрепа на тематичен фонд „Сигурност” на българо- швейцарската програма за сътрудничество. 

Мероприятието беше открито от Евгени Иванов, председател на АПБ, и Виктор Тарчев, ръководител на проекта.

Обучението започна с лекция на Валери Георгиев – държавен експерт към МОСВ. Акцент беше поставен върху нормите на позитивно – правна уредба, към която препращат съставите по чл. 278в НК /противозаконно унищожаване или повреждане на защитена територия/, чл. 287г НК – противозаконно повреждане, добиване, държане или отчуждаване на екземпляр от дивата флора или фауна и чл. 278 д от НК – противозаконно унищожаване, повреждане, държане, придобиване или отчуждаване на екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр, както или екземпляр от вид по приложение № 3 от ЗБР, означен със знак (*). Лекторът обърна внимание на участниците, че в действащото законодателство липсва определение на понятието «европейски застрашен вид», за разлика от понятието «световно застрашен вид». Световно застрашения вид е изчезнал в природата вид; критично застрашен вид; застрашен вид; уязвим вид на актуалния Червен лист на Международния съюз за защита на природата. Червеният лист на застрашените видове може да бъде открит на следния сайт http://www.iucnredlist.org/.

Пролетна XII-та Академия-2014: „Избори 2014 - мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен процес”, 09-10.05.2014г.

sam_2429.jpg

mid_sam-2442На 09-10.05.2014 г. в гр. Пловдив, в х-л „Империал” се проведе 12-тата поредна Пролетна Академия за 2014 година на тема: „Избори 2014 - мобилизиране на институциите и гражданския капитал за честен и свободен изборен процес”. Мероприятието се организира съвместно от Асоциацията на прокурорите в България и Института за развитие на публичната среда, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

Участие взеха 37 прокурори, главно от районни прокуратури в областните центрове и от райони с концентрация на престъпления против политическите права на гражданите, както и полицейски служители, и разследващи полицаи от ОДМВР-Пловдив и районните управления към нея.

 

Есенна XI-та Академия на АПБ, гр. Хисаря, 28 - 30.11.2013 г.

1111.jpg

От 28.11.2013 до 30.11.2013 г. в гр. Хисаря се проведе ХI-тата (Есенна) Академия за 2013 г. на тема „Специални разузнавателни средства”, организирана от Асоциацията на прокурорите в България.

333333Темата на мероприятието беше съобразена както с актуалните законодателни изменения в ЗСРС и НПК, така и с проблемите, поставени за решаване пред прокурорите при използването и прилагането на специалните разузнавателни средства.

Участие взеха 53 прокурори от районни, окръжни и апелативни прокуратури, като достъпът не бе ограничен само до членове на съсловното сдружение. Основни лектори бяха доц. д-р Екатерина Салкова, специалист по наказателен процес и ръководител на Секция „Наказателноправни науки” в Института за държавата и правото към Българската академия на науките, доц. д-р Бойко Рашков, следовател в Националната следствена служба, Тодор Тодоров, прокурор в СРП и докторант по наказателен процес в Института по правни науки при БАН, Емил Галипонов, прокурор в Специализираната прокуратура, и Мариана Владимирова - Главен секретар на Държавна агенция „Технически операции”.

Пролетна Х-та Академия-2013: Доказателства и доказване в наказателния процес

1223.jpg

На 15-17 май 2013 г. в гр. Троян, Ловешка област, се проведе традиционната Пролетна Академия за 2013 г., организирана от Асоциацията на прокурорите в България, на тема „Доказателства и доказване в наказателния процес”.IMG_3593

Участие в нея взеха 59 членове на Асоциацията от всички апелативни райони, повечето от тях новоприети в сдружението. Лекторите бяха изтъкнати представители на теорията и практиката: доц. д-р Екатерина Салкова, ръководител на Секция „Наказателноправни науки” в Института за държавата и правото към Българската академия на науките; Стефан Милев, прокурор в СРП и постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието; Красимир Шекерджиев, съдия във Върховния касационен съд на Република България; проф. Иван Сълов, проф. Момяна Гунева, Любомир Новиков, адвокат в Софийска адвокатска колегия, и доц. д-р Ива Пушкарова.

Пролетна IX-та Академия- 2012: Престъпления против културното наследство

trakiyski-kultov-kompleks-starosel-1247.jpg

В периода 28 – 30 март 2012 г. се проведе Пролетната Академия за 2012 г. на Асоциацията на прокурорите в България на тема: Престъпления против културното наследство. Домакин бе гр. Хисаря, избран като подходяща среда на обучението поради древната си и богата история, позната у нас и по света главно с тракийските и римски артефакти.

Първият работен ден на Академията започна с лекция на Щ. Ножаров, прокурорски помощник във ВКП, на тема „Противодействие на престъпленията против културно-историческите ценности и околната среда”. Той описа работата на ресорния сектор във ВКП и анализира основните приложими наказателни и административни институти. Лекторът подчерта факта, че над 45 процента от обработваемата земя в страната се намира над регистрирани археологически паметници на културата.

Академията продължи с изложение на Иванка Которова, прокурор при ВКП, Отдел МПС, която очерта международната правна рамка на борбата с престъпленията против културното наследство. Тя наблегна на отделните групи норми, съставляващи посочената правна рамка – право на ЕС, актове на ООН и неговият специализиран орган ЮНЕСКО, и актовете на Съвета на Европа. Которова посочи наличните дефиниции за основни понятия, свързани с разглежданите обществени отношения, и съществуващите процедури за връщане на културни ценности в държавите по техния произход. В края на изложението, Которова разказа за работата си по изготвяне на становище върху проект за нова конвенция на ООН за предотвратяване на престъпления, касаещи движими археологически ценности.

Работният ден завърши с лекция на Красимир Манов, гл. асистент в СУ, ЮФ, Катедра Наказателноправни науки, който представи проблемите, свързани с колизиите между правните норми и съотношението между специалните състави на престъпленията против културното наследство и съответно квалифицирани или не състави на други (общи) престъпления. Лекторът посочи, че специалните състави на престъпленията против културното наследство са многообектни и с мащабно въздействие, мислими са различни подходи при изграждането на престъпните състави – кодификация, създаване на квалифицирани състави, или съчетание между двата подхода (какъвто подход е приложен в НК сега), а към този момент се установяват ред колизии или привидно припокриване между квалифицирани състави на общи престъпления и специални престъпни състави – чл. 278, ал. 1 от НК – чл. 208, ал. 4 от НК, чл. 321 от НК – чл. 277а, ал. 6 от НК, чл. 215 от НК – чл. 278, ал. 6 от НК и пр.

Вторият работен ден на обучението започна с организирано посещение на Четиньовата могила, находяща се в района на село Старосел. Участниците в Академията разгледаха тракийската гробница – хероон в могилата и изслушаха разказа на екскурзовода за откриването на археологическия обект и установеното за неговото построяване и история. В близост до могилата лекция на открито изнесе д-р Тодор Чобанов, историк и зам. кмет на град София, който представи интересни факти от историята на района на село Старосел, свързани с владетелите от Одриското царство и нашествието на войските на Филип Македонски, разорили и ограбили района на тракийските поселения.

Обучението продължи с нова лекция на д-р Чобанов, който накратко описа обстоятелствата по заселване на Европа и Мала Азия и характеристиките на населението на Балканите и в частност на България през вековете. Той представи и процедурите по идентификация и регистрация на културните ценности, съответно компетентните в тази област органи.