,,Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право"
18012023-5_16939944191363060480.jpg

Проектът ,,Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право" на Асоциацията на прокурорите в България се изпълнява от есента на 2022 г., без външно финансиране. Целта му е да популяризира прокурорската професия и да повиши правната култура в областта на наказателноправната защита срещу престъпността сред подрастващите. Проектът включва серия интерактивни лекционно-дискусионни събития в различни средни училища в страната с участие на прокурори и други практици в областта на наказателното правоприлагане, провеждани като извънкласни мероприятия през учебната година. Проектът няма предвиден краен срок и се изпълнява текущо, вкл. в инцидентно сътрудничество с други организации по места.

Членовете на АПБ участват в проекта на доброволни начала.

Проектът се координира от член на УС на АПБ.