Правосъдие в бъдещето

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в Пазарджик

23022023-10.jpg

На 23.02.2023 г. районният прокурор на Пазарджик Радослав Бакърджиев и прокурор Златина Иванова проведоха открит урок с ученици от специалностите „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“, „Технология на целулозата, хартията и опаковките“ и „Контрол на качеството и безопасност на храните и напитките“ на гимназия "Иван Аксаков" в Пазарджик в рамките на проекта „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ на Асоциацията на прокурорите в България.

На срещата присъстваше Красимира Михайлова, един от победителите в конкурса за есе „Защо искам да съм прокурор за един ден“, организиран по проекта ,,Прокурор за един ден" на Асоциацията на прокурорите в България и Британското посолство. 

Прокурор Златина Иванова разясни в кои случаи може да се подават сигнали до прокуратурата и какви са правата на детето в наказателния процес, както и каква е наказателната отговорност за непълнолетен извършител на престъпление. 

Магистратите насърчиха децата да полагат усилия да повишават образованието си.

 

 

„Правосъдие в бъдещето“ в гр. Търговище

19012023-5.jpg

Близо 80 младежи от 12-и клас се срещнаха с районния прокурор на Търговище Мила Стайкова в рамките на проекта ,,Правосъдие в бъдещето". Районният прокурор запозна учениците с прокуратурата като институция, част от съдебната власт. Разяснено бе как се образуват делата и с кои закони работят магистратите. „Работата на прокурора е така структурирана, че той се подчинява единствено и само на закона. Това е спокойствието и увереността на всеки магистрат, работейки на страната на доброто, че има винаги подкрепата на закона“, каза Стайкова. Тя обясни в кои случаи пострадалият може да бъде и обвинител наред с прокурора („частен обвинител“) в процеса.

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в София

18012023-5.jpg

На 18.01.2023 г. открит урок по проекта на АПБ „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ бе проведен пред над 250 ученици от Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” в гр. София.

С младежите разговаряха прокурорите Адалберт Живков, административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София, който е и възпитаник на гимназията, Петър Белчев, зам.-ръководител на Военно-окръжна прокуратура-София, прокурор Теодора Тодорова от Софийска районна прокуратура и следовател Тихомир Николов от Следствения отдел към Окръжна прокуратура-София.

Младежите се вълнуваха от теми, свързани с обществено значими наказателни производства.

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в Перник

09012023-3.jpg
09012023-2

На 09.01.2023 г. прокурорите Александър Манов, Гергана Савова и Цветелина Евтимова от Районна прокуратура – Перник и председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков проведоха открит урок пред 50 ученици от X, XI и XII клас на Гимназията с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ в гр. Перник.

Те изясниха разликата между наказателния процес и делата от частен характер и каква е ролята на прокурора в процеса, както и основните положения на наказателната отговорност на непълнолетните.

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ във Варна

20122022-2.jpg

На 20.12.2022 г. прокурорите Стефка Якимова и Станислав Андонов от Апелативна прокуратура – Варна се срещнаха с ученици от XI клас на СУ „Свети Климент Охридски“ във Варна. Събитието се провежда в рамките на проекта на Асоциацията на прокурорите в България „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“.

Прокурорите разговаряха с младежите по актуални и теми на престъпността и борбата с нея, разказаха интересни случаи от своята практика, коментираха въпроси, свързани с конкретни случаи и ситуации, привлекли интереса на учениците. Всеки от тях представи своята лична история за избора си да бъде прокурор, за отговорностите на професията и за предизвикателствата, пред които се изправят ежедневно. Отговориха открито на въпросите за трудностите в работата и за удовлетворението от резултатите след това.

По време на срещата с учениците бяха обсъдени рисковете, на които са изложени днес подрастващите : улеснения достъп до забранени от закона субстанции, алкохол и тютюневи изделия, употребата на такива, както и управлението на превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотици. Младежите получиха ясна представа за това какви могат да бъдат последиците от избора им да седнал зад волана на автомобил преди да имат това право или след като са употребявали някое от гореспоменатите вещества. Получиха категоричен отрицателен отговор на въпроса има ли допустимо количество алкохол или наркотик, които могат да употребят, без това да им повлияе, и отбелязаха непреклонната позиция на варненските прокурори по тези въпроси.

„Този проблем може да бъде изкоренен или поне сведен до нищожен минимум, само ако ние като общество и държавата като събирателен образ на всички институции покажем непримиримост към него“ заключи заместник-апелативният прокурор на Варна Станислав Андонов. А прокурор Стефка Якимова обобщи, че „чрез възпитаване на чувство на отговорност у децата и запознаването им навреме с факта, че противообществените прояви водят до наказания, се поставят основите за развитието на едно отговорно и активно общество“.

 

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в Сандански

1212-3.jpg

На 14.12.2022 г. районният прокурор на Благоевград Борислав Ковачки и заместник-районният прокурор Елица Калпачка, член на УС на АПБ, проведоха открит урок пред ученици от XI и XII клас на Земеделската професионална гимназия в гр. Сандански в рамките на проекта на АПБ „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“. По време на срещата бе прожектиран филм за професията на прокурорите. Учениците активно задаваха въпроси.

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ за втори път в Кюстендил

2911_2.jpg

На 28.11.2022 г. районният прокурор на Кюстендил Албена Разсолкова и заместник-районните прокурори Галина Димитрова и Крум Крумов изнесоха открит урок пред ученици от XII клас от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в Кюстендилв рамките на проекта „Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право“ на Асоциацията на прокурорите в България. 

29114

Албена Разсолкова говори за разделението на властите и функциите на прокурора, а прокурор Крумов - за структурата на държавното обвинение. Обсъдено бе в какви случаи учениците могат да търсят съдействие от прокуратурата, както и какви са възможностите младите хора да не се „озоват в бездната на престъпността, а след това в бездната на страданието“.

Друг акцент бе домашното насилие. Прокурор Димитрова разясни спецификите на това явление и какво може да направят пострадалите и институциите в подобни случаи. Тя разказа случаи от професионалната си  кариера.

Проведена бе дискусия за последиците от употребата на наркотици и алкохол. Бе прожектиран филм за съдбата на наркозависимите.

 

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в Пловдив

2111_1.jpg
2111_2

На 18.11.2022 г. прокурор Мария Тодорова и следовател Димитър Ралев изнесоха открит урок пред ученици от X, XII и XII клас от хуманитарната гимназия „Св.Св.Кирил и Методий“ в гр. Пловдив в рамките на проекта на Асоциация на прокурорите в България „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“. Магистратите разясниха структурата на държавното обвинение и правомощията му, както и какви са правата и задълженията на подрастващите в наказателния процес, вкл. как да постъпят, ако станат свидетели или жертва на престъпление.

 

 

,,Правосъдие в бъдещето" пред 100 ученици от езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ - Кюстендил за правото и разделението на властите

3_1811.jpg
1_1811

На 17.11.2022 г. зам.-председателят на асоциацията Ивайло Илиев, районният прокурор на Районна прокуратура-Кюстендил Албена Разсолкова и зам.-районният прокурор Галина Димитрова изнесоха открит урок пред близо 100 ученици от XI и XII клас на Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“ в гр. Кюстендил в рамките на проекта на Асоциацията на прокурорите „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за правото“

2_1811Прокурор Илиев говори за разделението на властите и за правомощията им.  „В обществото витае незнанието, че ние можем да правим всичко и сме длъжни да правим всичко, но това не е така. Нашата работа е свързана с престъпления. Когато има извършено престъпление, идва нашата роля, а също и когато са застрашени интересите на държавата и обществото“, поясни той. Прокурор Разсолкова разясни какви са функциите на прокуратурата и положението на децата в наказателното производство. Разви се дискусия за вредата от алкохола и наркотиците и наказанията, които законът предвижда при престъпления, свързани с употребата им.

 

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в гр. Бургас

1011-2.jpg
1011-1

На 09.11.2022 г. Христо Колев, прокурор в Окръжна прокуратура-Бургас и член на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ),  Гинка Чинова, прокурор от Районна прокуратура-Бургас, и Пенка Потапова от Окръжния следствен отдел при ОП-Бургас изнесоха открит урок пред ученици от VIII и IX клас с профил „Съдебна администрация“, специалност „Съдебен служител“, в СУ „Йордан Йовков“ в Бургас. 

Магистратите разясниха на учениците какво могат да направят, ако станат свидетели на престъпление или узнаят, че техен приятел е жертва на домашно насилие. Прокурор Колев ги запозна с функциите на прокуратурата и мястото й в съдебната система, както и с правата на непълнолетните в наказателния процес.

„Има случаи, в които се налага да се съберат десет институции, за да решат съдбата на едно дете. Нашата задача е детето да бъде максимално защитено и пощадено, да се запази неговата психика и живот“, обясни прокурор Чинова. Тя запозна аудиторията с т.нар. „синя стая“ и концепцията за щадящо правосъдие за детето. На учениците бяха показани две филмчета, свързани и със синята стая. Прокурорите насърчиха децата при проблем вкъщи или някъде другаде да търсят помощ от учителите си. 

 

 

„Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право“ в Пловдив

711pl2.jpg

На 4 ноември 2022 г. прокурори  изнесоха открити уроци пред седмокласници в Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“, в ОУ „Алеко Константинов“ и ОУ „Душо Хаджидеков“ в гр. Пловдив в рамките на проекта „Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право“. 

711pl1
 

„Нашата професия изисква много усилия, но най-вече човек да бъде добър и справедлив. Двете неща вървят ръка за ръка. Не може да бъдеш лош човек и да бъдеш справедлив и обратното“, каза пред учениците от Математическата гимназия районният прокурор на Пловдив Чавдар Грошев. Той разговаря с тях за работата на следователя и на прокурора, за вредата от наркотиците и опасностите в интернет. „Срещал съм се с много деца - и с пострадали, и с извършители на престъпления. Ако те имаха малко повече благоразумие да споделят за своите проблеми, може би е нямало да се стигне до някои прояви“, допълни прокурорът. 

В срещите с учениците участваха още Веселина Николова, прокурор в Районна прокуратура-Пловдив, и Катя Кузманова, следовател от Окръжния следствен отдел при ОП-Пловдив. Те разказаха за работата си, запознаха учениците с правата им, обясниха им какво трябва да прави човек, пострадал от престъпление и припомниха, че е създадена специална линия за онлайн сигнали.

,,Правосъдие в бъдещето" отново в Благоевград с лекция на тема ,,Структурата и функциите на прокуратурата"

311apbb1.jpg

Структурата и функциите на прокуратурата, както и в кои случаи непълнолетните могат да се обръщат към прокуратурата, представи прокурор Елица Калпачка, зам.-административен ръководител на Районна прокуратура-Благоевград и член на УС на АПБ, пред ученици от X, XI и XII клас на СУ „Кузман Шапкарев“ в рамките на проекта „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ на Асоциацията на прокурорите в България. 

311apbb3

„Правосъдието трябва да е достъпно, подходящо за възрастта, бързо, старателно, адаптирано и съобразено с нуждите и правата на детето“, посочи прокурор Калпачка. Тя запозна учениците с правата на непълнолетния обвиняем и на детето - пострадал от престъпление. „Всяко дете, пострадало от престъпление, има право да бъде информирано за съдебните процедури, в които трябва да участва, да бъде запознато с правата му и да бъде изслушано. То има право да получи подкрепа и закрила от специалисти (лекари, психолози), правна помощ, на обезщетение и компенсация за причинени вреди, да обжалва решения на съда и прокуратурата“, обясни още прокурор Калпачка.

 

„Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ в Благоевград

3_pbb.jpg
1_pbb

На 24.10.2022 год., в Благоевград се проведе поредната среща в рамките на образователния проект „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ).

Участие взеха ученици от 10-ти клас на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, които се срещнаха Елица Калпачка, зам.административен ръководител на Районна прокуратура - Благоевград и член на УС на АПБ. Тя запозна учениците с дейността на Прокуратурата  и с техните права съгласно Конституцията и законите на България.

 

,,Правосъдие в бъдещето" стартира в Плевен

pb-p6.jpg

На 05.10.2022 г. бе проведена първата дейност по проекта „Правосъдие в бъдещето – прокурори и ученици говорят за право“ на Асоциацията на Прокурорите в България. С ученици от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване град Плевен се срещнаха председателят на АПБ г-н Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България г-н Петко Петков.

Николов изясни мястото и ролята на Прокуратурата в съдебната система и какви случаи може да се отнесат към институцията, а Петков разясни ролята на следствието, характера и спецификата на работата на следователя.

Председателят на АПБ Владимир Николов връчи на директора на ПГРТО-Плевен официален плакет на АПБ.