Екип

Стефка Талева (счетоводител)

20240102_074601

 

 

 

Диана Борисова Георгиева (сътрудник)

 

20231125_134744 (1)

Родена на 13.10.1968г. в гр. Благоевград. Завършва висше образование в Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Българска филология“ с образователно-квалификационна  степен „Магистър“. Има завършена следдипломна квалификация „Учител по английски език“, придобита в ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград.

В периода 1995-2005г. работи като музеен работник в Музеен комплекс „Банско“.

В периода 2005 – 2008 година е преподавател по английски език последователно в СОУ „Кузман Шапкарев“ и Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ в гр. Благоевград.

През 2008-2009г. работи като офис сътрудник в „Карлсберг България“ АД.

От 2011г. работи като съдебен деловодител в отдел „Международен“, Върховна прокуратура, гр. София.

Сътрудник на АПБ от 2011г.

Владее английски език.