Партньори

Международни и чуждестранни организации:

Международна асоциация на прокурорите (АПБ е колективен член)

Асоциация на прокурорите в Албания (меморандум за сътрудничество, 2018 г.)

Асоциация на прокурорите от Босна и Херцеговина (меморандум за сътрудничество, 2018 г.)

Асоциация на прокурорите в Косово (меморандум за сътрудничество, 2018 г.)

Асоциация на прокурорите от Македония (меморандум за сътрудничество, 2018 г.)

Асоциация на прокурорите от Сърбия (меморандум за сътрудничество, 2018 г.)

Асоциация на прокурорите от Черна гора (меморандум за сътрудничество, 2018 г.)

 

Български организации:

Съюз на юристите в България (АПБ е колективен член)

Камара на следователите в България

Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт

Българска асоциация на съдиите по вписванията

Център за изследване на демокрацията

Център на НПО в Разград

Фондация за развитие на правосъдието 

Асоциация Деметра

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”

Младежка Фондация ,,Арете"

WWF България

Българско дружество за защита на птиците

 

Институции:

Британско посолство в България

Национална комисия за борба с трафика на хора