Бюлетин на АПБ

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от проведеното на 16.12.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България; АКЦЕНТ НА БРОЯ: Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда по Наказателния кодекс (субект, форма на вината, наказания).

Брой 4/2010 г.
29 July 2023 10:10:48
822.49 KB
49
 

Новогодишно обръщение от Ръководството на Асоциацията на прокурорите в България; СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Доклад за проведен обучителен семинар на УБ "Цигов чарк" на тема "Разследване на престъпления против данъчната система", организиран от Асоциацията на прокурорите със съдействието на Националната агенция по приходите.

Брой 4/2008 г.
29 July 2023 10:10:22
821.28 KB
48
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от проведеното на 12.06.2010г. общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България; Протокол от проведеното на 07 и 08.07.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България; Протокол от проведеното на 16.09.2010г. заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България.

Брой 3/2010 г.
29 July 2023 10:10:47
714.47 KB
45
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от заседанието на УС на АПБ, проведено на 24.09.2008 г.; Протокол работна среща проведена на 03.09.2008 г. в Съдебната палата в гр. София; Проект на Кодекс за етично поведение на българските магистрати.

Брой 3/2008 г.
29 July 2023 10:10:20
784.92 KB
84
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО: Протокол от Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България — 11.06.2011 г.; Протокол от заседание на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България. Учебен център на ПРБ „Трендафила", 10.06.2011 г.; Доклад на председателя на УС на АПБ за дейността на Асоциацията за отчетния период.

Брой 2/2011 г.
29 July 2023 10:10:53
901.27 KB
43
 

РЕДАКЦИОННА ПОЛИТИКА И СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Идеи на Управителния съвет на АПБ и редакционната колегия на АПБ за подобряване качеството на изданието; Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 04.06.2010 г.; АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОКУРОРСКАТА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА: Определяне на наказанието при съкратено съдебно следствие. Д-р Петър Раймундов.

Брой 2/2010 г.
29 July 2023 10:10:46
2.46 MB
46
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от Общото Отчетно събрание на Асоциацията на прокурорите в България, 13.06.2009г.; Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 12.06.2009г.; Първа пролетна академия, организирана от Асоциацията на прокурорите в България.

Брой 2/2009 г.
29 July 2023 10:10:43
679.78 KB
39
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от срещата на УС на АПБ с членовете на комисии. "Бъдещето на Асоциацията на прокурорите в България", с. Рибарица, 20-21.03.2008 г., хотел "Evergreen"; Протокол от общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България, проведено на 18.04.2008 г.

Брой 2/2008 г.
29 July 2023 10:10:17
656.18 KB
50
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО: Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 16.02.2011 г.; Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, 15.04.2011 г.; Ереванска декларация.

Брой 1/2011 г.
29 July 2023 10:10:51
772.46 KB
49
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 09.12.2009 г.; Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 20.01.2009 г.; Работна среща на комисиите на Асоциацията на прокурорите в България, 20.01.2009г.

Брой 1/2010 г.
29 July 2023 10:10:44
735.64 KB
42
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от работна среща на членовете на комисиите при Асоциацията на прокурорите в България, 29.01.2009г.; Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 06.03.2009г.; Протокол от заседание на Управителния съвет на АПБ, проведено на 24.04.2009 г.

Брой 1/2009 г.
29 July 2023 10:10:43
763.97 KB
54
 

СЪЮЗЕН ЖИВОТ: Протокол от общото събрание на Асоциацията на прокурорите в България, проведено на 07.12.2007 г.; Биографични данни за новоизбрания председател на Асоциацията на прокурорите в България; Обръщение към членовете на Асоциацията на прокурорите в България; Протокол от заседанието на УС на Асоциацията на прокурорите в България, проведено на 08.10.2007 г.

Брой 1/2008 г.
29 July 2023 10:10:17
801.64 KB
49