Международни правни стандарти

1. ПРИНЦИП ЗА НЕНАКАЗВАНЕ НА ПОСТРАДАЛИЯ 

Кратко обяснение на LaStrada International относно съдържанието и основната практика върху нормативните стандарти по:

- чл. 8 от Директива 2011/36/ЕС за трафика на хора

- чл. 26 от Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора

- чл. 4(2) от Протокол 29 към Конвенцията на МОТ за принудителния труд

The Non-Punishment Principle - Explanatory Brief (LaStrada International, 2023)

The Non-Punishment Principle - Advocacy Document (LaStrada International, 2023)