Председател на УС

Настоящ председател на АПБ

 

Владимир Николов (2020 г. - по настоящем)

 

PRK_120Роден на 03.07.1977 г. в град Велико Търново.

Завършил средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици в град Плевен, специалност английски език, втори език немски.

Завършил висше юридическо образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр. Велико Търново.

От 2007 г. работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор, прокурор и зам.районен прокурор на Районна прокуратура-град Плевен.

През периода 01.08.2012 г. - 01.08.2017 г. заема длъжността „административен ръководител-Районен прокурор на Районна прокуратура-град Плевен“. От 22.06.2021 г. заема длъжността  „административен ръководител- Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-град Плевен“.

Завършил множество обучения и специализации в Националния институт на правосъдието на Република България, Националната школа на магистратурата на Република Франция в град Бордо, САЩ, Федерална Република Германия, Кралство Белгия, Кралство Швеция, Кралство Испания, Република Полша и др.

Преподавател в Националния институт на правосъдието.

Председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България от 2020 г., когато е избран за остатъка от мандата на предходния председател, освободен поради избор във ВСС. Преизбран за председател с пълен мандат през 2022 г.

Владее свободно английски и руски език, ползва немски език.

Семеен, с две деца.

 

 

Предишни председатели на АПБ

Евгени Иванов (2013 - 2019 г.)

 

evfeni_ivanovРоден на 3 май  1971 г. в с. Комарево, област Плевен.

Завършил право в Нов Български Университет през 1998 г.

От 2000 г. работи, като военен следовател във Военноокръжна прокуратура - София, а от 2005 г. е прокурор в същата прокуратура.

Заемал е длъжността заместник-военноокръжен прокурор, а от месец март 2012 г. е прокурор във Военно - апелативна прокуратура.

През 2001 г. става член на Асоциация на прокурорите в България. От 2007 г. е включен в състава на "Комисията по етика" към АПБ, а от 2010 г. до 14.06.2013 г. е заместник - председател на АПБ.

Като представител на АПБ участва в работната група към Висш съдебен съвет за  изготвяне на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и е включен в лекторския екип на семинарите по съдебна етика, проведени от Висшия съдебен съвет и Националния институт на  правосъдието със съдействието на Департамента по правосъдие на САЩ. 

Семеен, с две деца.

 

 

Камен Михов (2007 - 2013 г.)

 миховРоден на 17.01.1966 г. в гр. Сандански.

Завършил е ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски” през 1990 г. До август 1992 г. работил като юрисконсулт в Областна администрация София с изяви преимуществено в административно-правната област. До март 1996 г. е работил като адвокат в гр. Сандански, основно по наказателни дела. Постъпва в ПРБ през март 1996 г. като прокурор в РП-Петрич. През август 1996 г. става Районен прокурор на РП – Благоевград до юни 2001 г. До юни 2005 г. е прокурор в Апелативна прокуратура – София, а след това във Върховната касационна прокуратура. От април 2006 г. е Завеждащ отдел „Международно правно сътрудничество във ВКП”.

Има тясна специализация в следните области:

- международно правно сътрудничество по наказателни дела;

- защита на интелектуалната собственост, противодействие на престъпленията срещу интелектуалната собственост;

разследване и противодействие на измами и корупционни престъпления, особено такива, увреждащи интересите на Европейския съюз.

Освен това е специализирал в областта на: защита на правата на човека и наказателно преследване на компютърни престъпления.

С натрупан преподавателски опит като асистент в Юридическия факултет на Югозападния университет – Благоевград в периода 1997-2000 г.

Учредител, деен член и участник в ръководните органи на Асоциацията на прокурорите в България. Участвал в множество международни форуми като нейн представител. Избран за Председател на УС на АПБ на Общото събрание, проведено  07.12.2007 г.

Семеен с две деца.

Владее свободно английски и руски език.

 

Росен Димов (2004-2007 г.)

 Димов

Росен Димов е роден на 19.04.1957 г. в Пловдив.

През 1981 г. завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, а през 1983 г. става правоспособен юрист. От 1.04. 1983 г. до 20.02.1984 г. е юрисконсулт. До 14.02.1991 г. е младши прокурор и заместник районен прокурор на Пловдив, а от до април 1992 г. е съдия в Пловдивския военноокръжен съд.
На 13.04.1992 г. е назначен за ръководител на Пловдивската окръжна прокуратура, а на 16.03.1998 г. е избран за ръководител на Пловдивската апелативна прокуратура.

От 1998 до 2003 г. е член на Висшия съдебен съвет.

На 24.01. 2004 г. е избран за председател на Асоциацията на прокурорите в България.
Семеен, с две деца.