Контакти

Седалище и адрес за кореспонденция:

гр. София, ул. Позитано №24А

 

e-mail: apboffice@prokurori.bg ; apb@prb.bg

            

Банкови данни:

Обединена българска банка (ОББ)

IBAN: BG88UBBS88881000115955

Асоциация на прокурорите в България

ЕИК: 5231423