Прокурор на годината

Прокурор на 2023 г. - Красимир Стайков

20231125_131439.jpg

Красимир Стайков е дългогодишен прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново. Поради опита и знанията си традиционно е определян за наставник на младшите прокурори. Активно участва в дейността на АПБ и във всички форми за популяризиране на дейността на прокуратурата в учебните заведения в съдебния район, на форуми в чужбина и сред широката общественост. Уважаван сред колегите си поради своята изключителна професионална компетентност, съдържаща множество допълнителни специализации и квалификации, разностранна езикова подготовка, всеотдайност в работата, лична етика, скромност и толерантност. Срещу него никога не са провеждани дисциплинарни производства за близо 15-те години служба. Служебната му натовареност нахвърля средната и за страната, и за прокурор в ОСВ. За последните 5 години е внесъл в съда близо 150 прокурорски актове, няма постановени оправдателни присъди или върнати от съда досъдебни производства. Само през 2023 година се е произнесъл с над 1220 прокурорски актове и е внесъл в съда 15 обвинителни акта, 17 споразумения и 2 предложения по чл.78а от НК. На Стайков е възложена и дейността по изпълнение на наказанията. 

Кандидатурата му за ,,Прокурор на 2023 г.", издигната от 13 прокурори от районната, окръжната и апелативната прокуратури на Велико Търново, е обоснована главно с постижения при ръководството и надзора по наказателни производства, представляващи дела с фактическа и правна сложност и по-конкретно:

1. ДП № ЗМ-501/2020 г. по описа на РУ - Велико Търново при ОДМВР-В. Търново, преписка вх.№ 1917/2020 г. по описа на РП-Велико Търново, водено за престъпление по чл.343, ал.3, пр. 2, алт.1, б.„а“, пр.2, вр. ал.1, вр. чл.342, ал.1, пр.3 от НК във вр. чл.20, ал.1 от ЗДвП. Пострадали са три деца, получили съчетани средни телесни повреди. В хода на производството, вкл. пред съда, са оборени редица версии на защитата и са извършени множество допълнителни процесуални действия за опровергаване на лъжесвидетелски показания. Именно чрез инициираните от прокурора назначаване на допълнителна АТЕ в съдебното производство, провеждане разпити на поемните лица, както и на водачи на други преминаващи МПС като допълнителни свидетели, е обоснована обвинителната теза. На подсъдимия е наложено ефективно лишаване от свобода.

2. ДП №ЗМ-95/2018г. по описа на РУ-П.Тръмбеш при ОДМВР - Велико Търново, преписка вх. № 1167/2018г. по описа на РП-Велико Търново. Фактическата и правната сложност се обуславя от сложно съучастие между пълнолетен и непълнолетен. Единият е извършител на три престъпления, а другият на четири - по чл.269, ал.1, чл.237, чл.339, ал.1 и чл.338, ал.1 и ал.2 от НК. За доказване на обвинителната теза са извършени множество огледи на местопроизшествие, иззети са натривки за следи от изстрел, разпитани са редица свидетели, назначени и изготвени са ДНК, съдебно-балистични, трасологични, съдебно-психиатрична, както и ветеринарно-медицинска експертизи. В съдебното следствие са провеждани разпити на допълнителни свидетели и вещи лица. От съда са назначени допълнително графическа и съдебно-биологична експертиза, изискана е актуална информация от много институции в страната, оглеждани са веществени доказателства, и ред др. Защитата непрестанно се е стремила да дискредитира събраните свидетелски показания и да претендира несъществуващи процесуални нарушения. След близо двугодишно разглеждане на делото в съдебна фаза, то е приключило с осъдителна присъда.  

3. ДП №ЗМ-135/2017г. по описа на ОДМВР - Велико Търново, преписка вх. № 1726/2017г. по описа на РП-Велико Търново, водено срещу двама обвиняемия за престъпления по чл.210, ал. 1, т. 4 и т. 5, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл.26, ал.1 от НК. Преписката е преразпределена на прокурор Стайков, след като с присъда от 11.02.2019г. по НОХД №829/2018г. на Районен съд - Велико Търново подсъдимите били оправдани и  присъдата е била потвърдена от ВТОС. Стайков успява да постигне възобновяване на делото от ВКС и връщането му за ново разглеждане на ВТРС. До момента се провежда съдебно следствие пред първоинстанционния съд, в рамките на което се разпитват множество свидетели и се извършват допълнителни следствени действия. Изминалото значително време от извършване на деянията изисква детайлна съпоставка с дадените вече показания в досъдебното производство. Сложността произтича и от предмета на делото - продължавано престъпление от общо 15 деяния, извършени в чужбина и в различни градове в страната, някои от които в различно съучастие, а част от тях спрели в стадия на опита. Причинената на различни пострадали вреда възлиза на близо 200 хил. лева.

4.ДП №ЗМ-911/2018 г. по описа на РУ - Велико Търново при ОДМВР -Велико Търново, преписка вх. №2424/2018г. по описа на РП-Велико Търново, водено за престъпление по чл.343, ал.3, б. А, пр.1 и пр.2, вр. чл.342, ал.1, пр.3, от НК, във връзка с чл.16, ал.1, т.1 и чл.20, ал. 1 от ЗДвП. Пострадали са повече от две лица с различни тежки и средни телесни повреди и продължителен оздравителен процес, налагащи  голям обем медицински документи, които да бъдат обобщени и изследвани с комплексна съдебно-медицинска експертиза, както и от трудности при определянето на причината за настъпилото ПТП. Виновните са осъдени с влязъл в сила съдебен акт.

5. ДП № ЗМ-790/2018 г. по описа на РУ - Велико Търново при ОДМВР - Велико Търново, преписка вх. № 2163/2018 г. по описа на РП-Велико Търново, водено за престъпление по чл.210, ал.1, т.2, вр. с чл.209, ал.1, вр. чл.20  и чл.26, ал.1 от НК. Тримата извършители са обвинени в последователно извършване на телефонни измами с причинена на различни пострадали вреда от над 50 хил. лева. По решение на прокурора ефективно са прилагани СРС, с участието на прокурора е организирана и оперативна комбинация, като единият обвиняем /т.нар. муле/ е заловен непосредствено след извършване на последното деяние. Веднага са предприети и действия по установяване и задържане на останалите двама съучастници, както и редица претърсвания, обиски и изземвания. Разпитани са множество свидетели, а различни процесуално-следствени действия са реализирани на територията на цялата страна. Тримата обвиняеми са осъдени на ефективно лишаване от свобода. 

Освен многобройните осъдителни присъди за широк кръг от престъпления сред заслугите на Стайков в борбата срещу престъпността е и непосредственото неутрализиране и задържане на извършителя на тежко криминално деяние през 2011г. (отразено от в-к. „Борба“, бр.245 от 22.12.2011г.). 

Красимир Стайов е обявен за ,,Прокурор на 2023 г." на Общото събрание на АПБ, проведено на 25.11.2023 г. в Цигов Чарк.

Прокурор на 2021 г. - Атанас Илиев

atanas_iliev_.jpg

Прокурор Атанас Илиев е заместник–районен прокурор на РП – Пловдив и дългогодишен  говорител на Районна прокуратура – Пловдив, с висок авторитет сред своите колеги. 

Наградата е връчена на прокурор Атанас Илиев за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както и за неговия принос към развитието на АПБ.

В резултат на неговото балансирано и прецизно присъствие в националните и регионалните медии вниманието на българското общество беше насочено към положителните резултати от работата на прокурорите от РП – Пловдив, особено по дела от висок обществен интерес. В качеството си на говорител Атанас Илиев достойно и със себеотрицание защити свои колеги от публично и необосновано омаловажаване на постиженията им по конкретни досъдебни производства. Като прокурор Илиев наблюдава и ръководи с висок професионализъм, квалификация и екипни качества разследването по дела с изключителна правна и фактическа сложност и значим обществен интерес. 

Въпреки високата си служебна заетост прокурор Атанас Илиев допринесе и за развитието и популяризирането на дейността на АПБ, вкл. като създаде и разви настоящия сайт на професионалното сдружение.

Като член на УС в мандата 2013-2016 г. той беше част от екипа на проекта, станал популярен в последствие като „Екопроекта“, получил и високо международно признание. Прокурор Атанас Илиев създаде и поддържа и официалния сайт на „Екопроекта“, където публикуваше своевременно учебни материали,  изчерпателна информация за проектните дейности и резултатите от тях.

Наградата бе връчена на Общото събрание на АПБ, проведено на 03.04.2022 г. в УБ „Цигов чарк“.

Прокурор на 2020 г. - Гергана Кюркчийска

--.webp

Прокурор Гергана Кюркчийска е дългогодишен административен ръководител на РП – Оряхово, постоянен лектор към НКБТХ от 2012 година, преподавател в Националния институт на правосъдието, външен експерт към Службата на ООН по наркотиците и престъпността /UNIDOC/ по въпросите на борбата с трафика на хора и нелегалната миграция, лектор при Прокуратурата на Нейно Кралско Величество Кралица Елизабет II.   

Прокурор Кюркчийска е уважаван лектор на обученията за прокурори, организираните от  АПБ. 

Прокурор Кюркчийска е ръководила два съвместни екипа за разследване, посочени от „Eurojust“ като най-добрата практика към момента, които са поводът за нейната номинация: 

1. Първият екип, ръководен от прокурор Кюркчийска, е създаден  между Прокуратурата на Република България и Дирекцията за борба с организираната престъпност, тероризма и шпионажа, гр.Крайова, Румъния, регистриран в „Eurojust“ – Хага. Екипът е действал в периода 2008-2010 г – разследвани са изготвянето на неистински парични знаци (евробанкноти); съставяне на неистински официални документи за самоличност (паспорти и свидетелства за правоуправление на МПС); разпространение на високо рискови наркотични вещества (хероин); придобиване, държане и предаване другиму на огнестрелно оръжие; кражба на цели банкомати чрез използване на технически и моторни превозни средства; превеждане през границата на страните на отделни лица и групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;  измами с цел придобиване на имотни облаги – моторни превозни средства.

На пленарна сесия на „Eurojust“ – Хага, проведена през септември 2011 г, работата на съвместния екип е обявена за най-добрата практика и пример за „JIT“. Постиженията на екипа са отразени в Историята на „Eurojust“ – Хага като пример за добри практики и международно-правно сътрудничество. Екипът е отличен и с Грамота и почетен плакет от конкурса „Джаовани Фалконе“,  проведен през 2013 г. Конкурсът се провежда ежегодно под егидата на Посолството на Италия и Община Благоевград.

2. През 2017-2018 г. прокурор Кюркчийска ръководи българо-френски екип за разследване, сключен между Прокуратурата на Република България и Специализирания наказателен съд в гр. Нанси и регистриран в „Eurojust“ – Хага. Предмет на разследване са случаи на трафик на жени с цел сексуална експлоатация; трафик на бременни жени с цел продажба на бебетата им; детска порнография и изпиране на пари. В хода на разследването са задържани и привлечени към наказателна отговорност 20 български граждани, които са развивали престъпната си дейност на територията на Франция, Германия и Гърция. Установени са общо 68 пострадали, от които 32 са се конституирали като граждански ищци. Наказателното производство е приключено с внасяне на обвинителен акт от Специализираната прокуратура - Нанси в Специализирания наказателен съд.  Предстои заседание по делото през септември 2021 година, при провеждането на което ще участва и прокурор Гергана Кюркчийска.

На пленарна сесия на „Eurojust“ – Хага, проведена през есента на 2020 година, работата на съвместния българо-френски екип е обявена за най-добрата практика до момента, като същата е отразена в История на институцията като пример за отлично международно-правно сътрудничество.

Наградата беше връчена тържествено на Годишното отчетно изборно Общо събрание на АПБ, проведено на 29.05.2021 г. 

Изказване на носителката на наградата пред Общото събрание на АПБ:

Прокурор на 2015 г. - Валентина Маджарова

v_m_snimki_rabota_023.jpg

Прокурор  Маджарова е родена на 17.02.1974 г. Завършила е висше юридическо образование в Бургаски Свободен университет. През 2002 г. започва работа като следовател при ОСлС – Бургас, а от 2006 г. като прокурор в РП – Средец. Понастоящем изпълнява втори мандат като административен ръководител и Районен прокурор на РП – Средец.  

Постъпилото предложение за г-жа Маджарова  е мотивирано  с нейната безупречна дейност като административен ръководител на РП – Средец и високи професионални качества. Статистическите данни за дейността на РП – Средец сочат за подобряване на срочността и качеството  на разследване въпреки драстичното нарастване на броя на незабавните и бързи производства, значително увеличаване на броя на новообразуваните досъдебни производства, както и на приключилите от разследващ орган дела.  Увеличаването на натовареността на прокурорите от РП – Средец / които са били двама към момента на изготвянето на предложението/  не е оказало негативен ефект върху ефективността на тяхната работа. За това свидетелстват увеличеният брой на внесените в съда дела и осъдени лица, липсата на оправдани лица,намалелият брой спрени досъдебни производства и липсата на отменени постановления за прекратяване на дела.   

Наградата бе връчена на VI-то Отчетно – изборно събрание на АПБ, проведено на 16.04.2016 г.

Изказване на носителката на наградата:

 

         

Прокурор на 2013 г. - Недялка Попова

npopova.jpg

Прокурор Недялка Попова е завършила „Юридическия факултет” на СУ „Климент Охридски” в гр. София. През 1993 г. постъпва в системата на прокуратурата като младши прокурор. Работи като прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик до 2008 г., когато е назначена за прокурор  в Окръжна прокуратура – Пазарджик. 

Номинацията ѝ е издигната за принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици и по-конкретно за нейната работата по досъдебно производство, образувано по нейно самосезиране. 

Случаят е безпрецедентен за българското правораздаване, тъй като се отнася до пренасяне на наркотици чрез поглъщането на латексови капсули от куриери, в случая български граждани от три области – Пловдивска, Софийска и Пазарджишка. Чрез това дело Република България участва в международно разследване на престъпна група, извършваща внос на кокаин от Южна Америка до континентална Европа, а след това до Обединеното кралство. Като прокурор Попова е съдействала с разследващите по случая в Холандия и Великобритания. В Холандия операцията по разкриването, разследването и осъждането на членове на групата е известна под наименованието операция "Гулденруде", а във Великобритания под наименованието "Грийнгейдж". Под ръководството и с участието на г-жа Попова по делото са извършени значителен брой следствени действия. Установени са 15 пострадали от трафик на хора. За разпита им са били изготвени редица международни поръчки - до Великобритания, до Холандия, до Ирландия, до Германия, като свидетелите са разпитвани по затворите, където са излежавали присъди. Търсено е съдействието на Дирекция МОС, на Евроджъст, на Прокуратурата в гр. Хаарлем, Холандия, Прокуратурата на гр. Ланкашир, Великобритания и полицията на гр. Ланкашир. Свидетели по делото са и двама английски офицери от полицията в гр. Ланкашир - разследващи офицери в операция "Грийндгейдж", които са изявили желание да пристигнат в Република България и са дали показания пред Окръжен съд гр. Пазарджик. Трафикираните лица, независимо, че са извършвали пренасяне на наркотични вещества по делото в РБългария се третират като жертви от "трафик на хора". Било е трудно да бъдат мотивирани да свидетелстват, тъй като са се страхували от отмъщение, а и са били заплашвани. В тази връзка е изискано от прокурор Попова разрешение от Министъра на вътрешните работи, разследващият полицай да бъде командирован до съответните затвори във Великобритания, за да проведе лична среща със задържаните българи. Делото е внесено в ОС Пазарджик на 17.09.2011 година, като впоследствие по компетентност след 01.01.2012 г. е изпратено в Специализиран наказателен съд София.

Наградата бе връчена на Общото събрание на АПБ през 2014 г.