Прокурор на годината

Прокурор на 2021 г. - Атанас Илиев

atanas_iliev_.jpg

Прокурор Атанас Илиев е заместник–районен прокурор на РП – Пловдив и дългогодишен  говорител на Районна прокуратура – Пловдив, с висок авторитет сред своите колеги. 

Наградата е връчена на прокурор Атанас Илиев за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, както и за неговия принос към развитието на АПБ.

В резултат на неговото балансирано и прецизно присъствие в националните и регионалните медии вниманието на българското общество беше насочено към положителните резултати от работата на прокурорите от РП – Пловдив, особено по дела от висок обществен интерес. В качеството си на говорител Атанас Илиев достойно и със себеотрицание защити свои колеги от публично и необосновано омаловажаване на постиженията им по конкретни досъдебни производства. Като прокурор Илиев наблюдава и ръководи с висок професионализъм, квалификация и екипни качества разследването по дела с изключителна правна и фактическа сложност и значим обществен интерес. 

Въпреки високата си служебна заетост прокурор Атанас Илиев допринесе и за развитието и популяризирането на дейността на АПБ, вкл. като създаде и разви настоящия сайт на професионалното сдружение.

Като член на УС в мандата 2013-2016 г. той беше част от екипа на проекта, станал популярен в последствие като „Екопроекта“, получил и високо международно признание. Прокурор Атанас Илиев създаде и поддържа и официалния сайт на „Екопроекта“, където публикуваше своевременно учебни материали,  изчерпателна информация за проектните дейности и резултатите от тях.

Наградата бе връчена на Общото събрание на АПБ, проведено на 03.04.2022 г. в УБ „Цигов чарк“.

Прокурор на 2020 г. - Гергана Кюркчийска

--.webp

Прокурор Гергана Кюркчийска е дългогодишен административен ръководител на РП – Оряхово, постоянен лектор към НКБТХ от 2012 година, преподавател в Националния институт на правосъдието, външен експерт към Службата на ООН по наркотиците и престъпността /UNIDOC/ по въпросите на борбата с трафика на хора и нелегалната миграция, лектор при Прокуратурата на Нейно Кралско Величество Кралица Елизабет II.   

Прокурор Кюркчийска е уважаван лектор на обученията за прокурори, организираните от  АПБ. 

Прокурор Кюркчийска е ръководила два съвместни екипа за разследване, посочени от „Eurojust“ като най-добрата практика към момента, които са поводът за нейната номинация: 

1. Първият екип, ръководен от прокурор Кюркчийска, е създаден  между Прокуратурата на Република България и Дирекцията за борба с организираната престъпност, тероризма и шпионажа, гр.Крайова, Румъния, регистриран в „Eurojust“ – Хага. Екипът е действал в периода 2008-2010 г – разследвани са изготвянето на неистински парични знаци (евробанкноти); съставяне на неистински официални документи за самоличност (паспорти и свидетелства за правоуправление на МПС); разпространение на високо рискови наркотични вещества (хероин); придобиване, държане и предаване другиму на огнестрелно оръжие; кражба на цели банкомати чрез използване на технически и моторни превозни средства; превеждане през границата на страните на отделни лица и групи от хора без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места;  измами с цел придобиване на имотни облаги – моторни превозни средства.

На пленарна сесия на „Eurojust“ – Хага, проведена през септември 2011 г, работата на съвместния екип е обявена за най-добрата практика и пример за „JIT“. Постиженията на екипа са отразени в Историята на „Eurojust“ – Хага като пример за добри практики и международно-правно сътрудничество. Екипът е отличен и с Грамота и почетен плакет от конкурса „Джаовани Фалконе“,  проведен през 2013 г. Конкурсът се провежда ежегодно под егидата на Посолството на Италия и Община Благоевград.

2. През 2017-2018 г. прокурор Кюркчийска ръководи българо-френски екип за разследване, сключен между Прокуратурата на Република България и Специализирания наказателен съд в гр. Нанси и регистриран в „Eurojust“ – Хага. Предмет на разследване са случаи на трафик на жени с цел сексуална експлоатация; трафик на бременни жени с цел продажба на бебетата им; детска порнография и изпиране на пари. В хода на разследването са задържани и привлечени към наказателна отговорност 20 български граждани, които са развивали престъпната си дейност на територията на Франция, Германия и Гърция. Установени са общо 68 пострадали, от които 32 са се конституирали като граждански ищци. Наказателното производство е приключено с внасяне на обвинителен акт от Специализираната прокуратура - Нанси в Специализирания наказателен съд.  Предстои заседание по делото през септември 2021 година, при провеждането на което ще участва и прокурор Гергана Кюркчийска.

На пленарна сесия на „Eurojust“ – Хага, проведена през есента на 2020 година, работата на съвместния българо-френски екип е обявена за най-добрата практика до момента, като същата е отразена в История на институцията като пример за отлично международно-правно сътрудничество.

Наградата беше връчена тържествено на Годишното отчетно изборно Общо събрание на АПБ, проведено на 29.05.2021 г. 

Изказване на носителката на наградата пред Общото събрание на АПБ:

Прокурор на 2015 г. - Валентина Маджарова

v_m_snimki_rabota_023.jpg

Прокурор  Маджарова е родена на 17.02.1974 г. Завършила е висше юридическо образование в Бургаски Свободен университет. През 2002 г. започва работа като следовател при ОСлС – Бургас, а от 2006 г. като прокурор в РП – Средец. Понастоящем изпълнява втори мандат като административен ръководител и Районен прокурор на РП – Средец.  

Постъпилото предложение за г-жа Маджарова  е мотивирано  с нейната безупречна дейност като административен ръководител на РП – Средец и високи професионални качества. Статистическите данни за дейността на РП – Средец сочат за подобряване на срочността и качеството  на разследване въпреки драстичното нарастване на броя на незабавните и бързи производства, значително увеличаване на броя на новообразуваните досъдебни производства, както и на приключилите от разследващ орган дела.  Увеличаването на натовареността на прокурорите от РП – Средец / които са били двама към момента на изготвянето на предложението/  не е оказало негативен ефект върху ефективността на тяхната работа. За това свидетелстват увеличеният брой на внесените в съда дела и осъдени лица, липсата на оправдани лица,намалелият брой спрени досъдебни производства и липсата на отменени постановления за прекратяване на дела.   

Наградата бе връчена на VI-то Отчетно – изборно събрание на АПБ, проведено на 16.04.2016 г.

Изказване на носителката на наградата:

 

         

Прокурор на 2013 г. - Недялка Попова

npopova.jpg

Прокурор Недялка Попова е завършила „Юридическия факултет” на СУ „Климент Охридски” в гр. София. През 1993 г. постъпва в системата на прокуратурата като младши прокурор. Работи като прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик до 2008 г., когато е назначена за прокурор  в Окръжна прокуратура – Пазарджик. 

Номинацията ѝ е издигната за принос в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и разпространението и употребата на наркотици и по-конкретно за нейната работата по досъдебно производство, образувано по нейно самосезиране. 

Случаят е безпрецедентен за българското правораздаване, тъй като се отнася до пренасяне на наркотици чрез поглъщането на латексови капсули от куриери, в случая български граждани от три области – Пловдивска, Софийска и Пазарджишка. Чрез това дело Република България участва в международно разследване на престъпна група, извършваща внос на кокаин от Южна Америка до континентална Европа, а след това до Обединеното кралство. Като прокурор Попова е съдействала с разследващите по случая в Холандия и Великобритания. В Холандия операцията по разкриването, разследването и осъждането на членове на групата е известна под наименованието операция "Гулденруде", а във Великобритания под наименованието "Грийнгейдж". Под ръководството и с участието на г-жа Попова по делото са извършени значителен брой следствени действия. Установени са 15 пострадали от трафик на хора. За разпита им са били изготвени редица международни поръчки - до Великобритания, до Холандия, до Ирландия, до Германия, като свидетелите са разпитвани по затворите, където са излежавали присъди. Търсено е съдействието на Дирекция МОС, на Евроджъст, на Прокуратурата в гр. Хаарлем, Холандия, Прокуратурата на гр. Ланкашир, Великобритания и полицията на гр. Ланкашир. Свидетели по делото са и двама английски офицери от полицията в гр. Ланкашир - разследващи офицери в операция "Грийндгейдж", които са изявили желание да пристигнат в Република България и са дали показания пред Окръжен съд гр. Пазарджик. Трафикираните лица, независимо, че са извършвали пренасяне на наркотични вещества по делото в РБългария се третират като жертви от "трафик на хора". Било е трудно да бъдат мотивирани да свидетелстват, тъй като са се страхували от отмъщение, а и са били заплашвани. В тази връзка е изискано от прокурор Попова разрешение от Министъра на вътрешните работи, разследващият полицай да бъде командирован до съответните затвори във Великобритания, за да проведе лична среща със задържаните българи. Делото е внесено в ОС Пазарджик на 17.09.2011 година, като впоследствие по компетентност след 01.01.2012 г. е изпратено в Специализиран наказателен съд София.

Наградата бе връчена на Общото събрание на АПБ през 2014 г.