Дарителски кампании

За издаване на книга на доц. Евгени Йочев „Сдружението на българските съдии (1919-1944 г.)

-.webp

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България подкрепя инициативата на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България и да се включи в инициативата за събиране на средства за отпечатването на книгата на доц.д.и.н. Евгени Йочев „Сдружение на българските съдии(1919-1944 г.)“, в която е документирана дейността на първото съсловно сдружение на българските съдии и прокурори от неговото основаване през 1919 г. до 1944 г.

В своите научни публикации и монографии, доц. Евгени Йочев задълбочено изследва борбата на българските съдии и прокурори в периода от Освобождението до 1944г.  за утвърждаване на независима, авторитетна и силна съдебна власт в България.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България счита, че книгата ще обогати правната култура, както на действащите магистрати, така и на гражданите, интерсуващи се от съдебната система, събитията, касаещи съдебната власт в обхванатия период от време на българската държава и право.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира, че историческото тълкуване на книгата се явява актуално към дискусиите за съдебната реформа, поради което апелираме за събиране на средства по дарителската сметка, посочена от Съюз на съдиите в България за отпечатване и разпространение на книгата.

Парични дарения се приемат по следната банкова сметка:

Съюз на съдиите в България

BG25UNCR70001522787294

Уни Кредит Булбанк

UNCRBGSF

(за издаване на книга на доц. Евгени Йочев „Сдружението на българските съдии (1919-1944г.) )

В помощ на пострадалите от тежкото и разрушително земетресение в Турция и Сирия от 06.02.2023 г.

logo2023.jpg

Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България подкрепят предложението на магистратите от Пазарджик и Разград за организиране и провеждане на дарителска кампания за подпомагане на пострадалите от тежкото и разрушително земетресение от 06.02.2023 г. в Турция и Сирия.

Нека проявим човечност и съпричастност към пострадалите, които имат нужда в този изключително тежък за тях момент!

Нека покажем, че добротата и състраданието не зависят от граници, ограничения, пол, гражданство, раса, етнос и религия!

Нека бъдем истински хора с големи сърца, защото: „Никой народ не може да бъде свободен, ако в него няма състрадание“!

Обръщаме се към всички български прокурори, следователи и съдебни служители с призив - да подкрепим една благородна кауза, като всеки според своето желание и възможности да дари средства на следната банкова сметка в УниКредит Булбанк АД:

Банкова сметка :  BG64UNCR70001524798469

Титуляр на сметка : Камарата на следователите в България

Събраните средства ще бъдат използвани за подпомагане и подкрепа на пострадалите от опустошителното земетресение от 06.02.2023 година.

 

За закупуването на апарати за плазмофереза

download_16943598001557859785.jpg

В периода ноември 2020 г. до януари 2021 г. Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите проведоха благотворителна кампания за събиране на средства за апарати за плазмафереза ведно с нужните консумативи. Апаратите осигуряват лесно и бързо събиране на висококачествена плазма, почти напълно пречистена от кръвни клетки.
В резултат на кампанията, в която се включиха прокурори, следователи и съдебни служители, бяха закупени и дарени общо 8 апарата. 

 

 

,,Подари книга на затворническата библиотека" на затвора в гр. Плевен

2.jpg

АПБ се присъедини към дарителската кампания „Подари книга на затворническата библиотека”, организирана от ръководството на Затвора в гр. Плевен по повод на Деня на българската писменост и култура и протекла през май 2016 г.  

По инициатива на Владимир Николов, член на УС на АПБ и административен ръководител на РП – Плевен и Блага Георгиева, член на УС на АПБ и административен ръководител на РП – Свищов към проявата се присъединиха прокурорите и служителите на РП – Плевен и РП–Свищов. Бяха събрани почти 190 книги с различна жанрова насоченост, които бяха дарени на тържественото приключване на учебната година на учебното звено в затвора – Плевен към СОУ „Димитър Маринов Митев” 

Николов и Георгиева поздравиха лишените от свобода по повод успешното завършване на учебната година. „Завършилите тук ученици са страхотен пример за това, че независимо от обстоятелствата, независимо от това къде се намира, човек винаги може да се развива и усъвършенства, каза Николов. ,,С участието ни в благотворителната кампания изразяваме нашия принос към изграждане на умения и способности на осъдените лица при развиването на техните личностни качества, което да им помогне да преодолеят адекватно на предизвикателствата на обществения живот”, допълни Георгиева.