Молба за членство

Скъпи приятели,

Тук можете да намерите приложен образец на молба за членство в Асоциацията на прокурорите в България.

Съгласно Устава на Асоциацията новите членове се приемат с решение на Управителния съвет с явно гласуване и с мнозинството на присъстващите. Молбите за членство се подават до Управителния съвет по всяко време на годината и се разглеждат в З0-дневен срок от получаването им. В молбите се декларира, че кандидатът приема целите, задачите и устава на Асоциацията.

 

Очакваме Ви!

 

Молба за членство