В гр. Смолян се проведе двадесет и първото обучение по проект "Детска пътека"
img_1937.jpeg

Между 8 и 10 януари 2024г. в хотел "Кипарис Алфа", гр. Смолян, се проведе двадесет и първото поред обучение по проект "Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга ,,детска пътека" при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ по програма „Правосъдие“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България.IMG_1935(1)

В него участваха прокурори от Районна прокуратура – гр. Смолян, следователи от Окръжната следствена служба към Окръжна прокуратура – гр. Смолян, социални работници от Общностен център – Смолян и от отдел „Закрила на детето“ – гр. Смолян, психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Смолян и инспектори от – РУ-Смолян.

Обучението бе водено от окръжния прокурор на гр. Смолян Недко Симов, член на АПБ, и г-жа Цветомира Христова – психолог. Те представиха пред обучаемите редица теми, свързани с измененията на НПК от м. септември 2023г., касаещи особените процесуални изисквания за работа с деца – подсъдими и пострадали, в рамките на наказателното производство:

- процеси на виктимизация и криминализация на детското поведение;
- права и правен статус на детето-пострадал и очевидец;
- практики, подходи и протоколи на разпит на дете-пострадал/очевидец на престъпление;IMG_1936
- индивидуална оценка;
- права и правен статус на детето-обвиняем/подсъдим;
- практики, подходи и протоколи на разпит на дете-обвиняем/подсъдим.

IMG_1939(1)Участниците споделиха, че в рамките на семинара са усвоили конкретни умения за работата с деца, специфики в тази връзка, както и че са се запознали по достъпен и приятен начин с актуалната нормативна уредба по тази материя, включително с процесуалните аспекти, последните изменения в законодателството и др. Според тях обучението е помогнало за затвърждаването на контактите между представителите на отделните държавни и общински  институции, ангажирани с работа с деца и се е засилило междуинституционалното взаимодействие. Като положително те изтъкват още и разглеждането на реални казуси от практиката на самите участниците, направено в по време на обучението.