В гр. Плевен се проведе обучение по проект "Детска пътека"
img-51b0cb60ec5a89a7c4e3538e552b2a72-v.jpg

В периода 10-12 януари в град Плевен, хотел „Сити“, се проведе обучение по проект "Детска пътека", финансиран по програма „Правосъдие" и изпълняван от АПБ.

IMG-8600b8d74d563deffee1a3c5a8cabee1-V
Проектът цели да подготви професионалисти в областта на наказателното право, социалните и административните дейности за работа с деца - жертви, свидетели или извършители на престъпление. 

Лектори на обучението бяха Робертино Тодоров - прокурор в РП- Плевен, член на АПБ и Наталия Николова - психолог.

В него взеха участие прокурори от Районна прокуратура -Плевен, следователи от ОСО при ОП Плевен, съдия от РС-Плевен, служители от ОД на МВР-Плевен, социални работници от отдел „Закрила на детето" - гр. Плевен, психолози от ЦСРИ -Плевен и ЦВСТ -Плевен.

В течение на три дни на участниците бяха представени редица теми, свързани с:

- права и правен статут на детето обвиняем или подсъдим;

- практики и подходи при разпит на дете пострадал или очевидец на престъпление;
- изясняване на видовете рискове;
- измененията на НПК, влезли в сила през септември 2023г. относно особените процесуални изисквания за работа с деца подсъдими и - пострадали, в рамките на наказателното производство.

IMG-096768d356f4e7163a5fcda49ab22352-V

В хода на обучението се засегнаха редица въпроси, свързани с материята работа с деца в риск, децата-пострадали от престъпление и непълнолетните извършители, по отношение на които се осъществява наказателно преследване. Бяха дискутирани действителни казуси от практиката на самите участници.

В края на обучението на участниците бяха връчени и сертификати.