Проведе се първото обучение по проект „Детска пътека“
20231009_225520.jpg

В периода 02.04.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София се проведе първото от серия обучения по проект „Детска Пътека“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) в партньорство с Фондацията за развитие на Северозападна България (ФРСБ). То е посветено на формирането на умения за изнасяне на професионални интерактивни обучения за въвеждането на услугата ,,Детска пътека“. Основната цел на услугата е предоставянето на задълбочено познание за новите процесуални изисквания към третирането на децата в наказателния процес. Обучението се стреми да помогне на участниците да усвоят необходимите техники, които ще им позволят по-късно те самите да бъдат лектори и да проведат обучения във всички окръжни район, които да въведат прокурори и други специалисти в изискванията за работа с деца в наказателния процес. В него се включиха деветнадесет участници, сред които прокурори, съдии и психолози от цялата страна.

IMG-5e60d65ae9053ccc04d1102e9536a3db-V

Проектът „Детска пътека“ е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021. Основната му цел е да подготви и въведе нова услуга за работа с деца – жертви, свидетели или извършители на престъпление. Дейностите, които се осъществяват в неговите рамки, са насочени към представители на всички институции, работещи с деца – жетви или пострадали от престъпление – ПРБ, МВР, съд, образователни и социални институции, областни и местни власти, и по-специално членове на екипите на Координационния механизъм за взаимодействие при случаи на деца в риск.

Обучението се проведе от екип от юристи и психолози - доц. д-р Ива Пушкарова (преподавател по наказателно право в ЮФ на СУ и АМВР), адвокат Диляна Гитева (експерт към Центъра за правна помощ "Глас в България"), Георги Кирилов (психолог и преподавател в СУ) и Димитър Манев (психолог).

В рамките на първото проведено от общо три обучения на обучители на участниците бяха преподадени техники за работа с групи, такива за подготовка и изнасяне на професионални интерактивни обучения, както и разнообразни преподавателски и презентационни умения. Взелите участие в тези първи обучителни сесии по-късно ще поемат ролята на лектори и ще запознаят широк кръг свои колеги с въведените тази година в Наказателно-процесуалния кодекс стандарти за работата с деца – участници в наказателния процес в рамките на двадесет и осем обучителни семинара във всички окръжни райони, които ще започнат да се провеждат от месец ноември тази година.

В края на семинара участниците получиха сертификати, удостоверяващи успешното завършване на обучение за обучители за въвеждане на услугата „Детска пътека“ – подготовка и въвеждане на специализирана услуга при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие.