АПБ проведе годишното си Общо събрание
20231125_115314.jpg

Асоциацията на прокурорите в България проведе годишното си Общо събрание за 2023 г. при силен интерес от страна на членовете. Събитието се състоя на 25.11.2023 г. в УБ ,,Цигов Чарк", където то традиционно се провежда, с участието на над 170 членове лично и по делегация.  20231125_110330

Сред официалните гости бяха Преслава Петкова, председател на Камарата на следователите в България, Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, и Ива Пушкарова, председател на Фондацията за развитие на правосъдието. В приветствията си към Общото събрание гостите подчертаха удовлетвореността си от ползотворното сътрудничество с Асоциацията на прокурорите и подкрепата си към усилията ѝ за реформа на прокуратурата, отстояване на достойнството на професията и развиване на нейните стандарти. Те подчертаха видимия ѝ напредък, въпреки сложния институционален и политически климат и понесените от прокурорската институция и съдебната власт сътресения.20231125_115933

В годишния си отчет председателят Владимир Николов очерта постиженията на Асоциацията в посока организационно укрепване и модернизиране, защита на професионалните интереси на прокурорската общност и повишаване на професионалната ѝ квалификация, както и многобройните дейности на организацията за укрепване на правната култура на обществото и на върховенството на правото. Той подчерта увеличения интерес на национални и чуждестранни партньори за сътрудничество с АПБ, вкл. на Венецианската комисия, Европейската комисия и редица неправителствени организации, работещи в сферата на защита на правата на уязвими групи лица, както и активното и търсено участие на прокурорската организация в публичния дебат по въпросите на съдебната реформа.20231125_115437

Николов акцентира на множеството подготвени и внесени в съответните институции писмени становища, открити писма, вкл. съвместно с партньори, активното присъствие в медиите, участията в многобройни конференции, работни срещи, заседания на законодателни органи и срещи с чуждестранни партньори, които са направили позициите на организацията известни и разпознаваеми и са привлекли подкрепата на сродни организации и редица експерти. Николов призова членовете на организацията активно да изразяват професионалните си позиции и да правят дейността си като прокурори видима за обществото, за да може то да се убеди, че правата и интересите му се защитават от почтени, отговорни, отдадени и компетентни държавни обвинители. 

20231125_1340441
За значими постижения в противодействието на престъпността и висок професионален и етичен стандарт на работа на прокурор Красимир Стайков от Районната прокуратура  във Велико Търново бе връчена наградата ,,Прокурор на 2023 г." Кандидатурата бе издигната от голяма група прокурори от Великотърновския апелативен район.

Основни акценти от дикусиите на Общото събрание бяха предложените изменения в Конституцията относно структурата на съдебната власт и нейните органи.