ЗАЕДНО В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
img-6e15b69db1d58d2435f8e3e35fa58f05-v.jpg

Асоциацията на прокурорите в България и Адвокатска колегия Благоевград организираха провеждане на обучение на 22.03.2024г. – 23.03.2024г. в гр.Благоевград, по проект „Детска пътека“, в което участие взеха адвокати от Адвокатска колегия Благоевград.IMG-516a8c281053315f8876189b48c9c239-V

В процеса на обучението бяха разисквани правата на децата- свидетели и жертви, практики и подходи за гарантиране защита правата на децата и техните интереси, правата на непълнолетните обвиняеми, процедурите за реализиране, с оглед измененията в НПК /ДВ бр.48/01.09.2023г./, съдебна практика, коментирани бяха казуси и въпроси, пряко свързани с тематиката.

IMG-8e28f288ac317b00d932671ceeb4e6dc-VС обучението беше даден старт на партньорство, основано на повишаване на правната квалификация на юристите, ангажирани в производства с деца в риск, утвърждаване на добро взаимодействие, защото каузата за защита на най-добрия интерес на детето е обща.   

Организирането и провеждането на подобен род инициативи ще продължи в рамките на проект: “Детска пътека/подготовка и въвеждане на детска услуга „Детска пътека“ при случаи на деца- свидетели или в риск от насилие/ на Асоциация на прокурорите в България, реализиран по програма „Правосъдие“ в сътрудничество с Фондация „Развитие на Северозападна България“ с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.

Благодарствено писмо от Адвокатска колегия - Благоевград.