Владимир Николов, председател на АПБ, проведе среща с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба
vnen.jpg

На 13.09.2022 г. в Окръжна прокуратура - Плевен Владимир Николов, Председател на Асоциацията на прокурорите в България, бе домакин на работна среща с прокурор Ким Холдън от Кралската прокурорска служба към Британското посолство в София.

На срещата бяха обсъдени перспективите за взаимодействие между Прокуратурата на Република България, Асоциацията на прокурорите в България, Кралската прокурорска служба и Британското посолство в България в периода след Брекзит. Бяха очертани промените в механизмите за международно правно сътрудничество по наказателни дела с Великобритания. Страните постигнаха съгласие за съвместни участия в проекти, инициативи и обучения в сферата на борбата с престъпността и върховенството на правото.