"Прокурорите и съдиите се нуждаят от подкрепа, а не от стигматизиране. Имаме капацитета да изпълним с чест задълженията си, но не можем да постигнем резултати, за които следва да работи цялата държава", заяви Владимир Николов
227.png

На 20.02.2024 г. като представител на АПБ председателят ѝ се включи в дебат по актуалните за съдебната система въпроси в предаването „Референдум“ по БНТ. Заедно с него гости бяха съдия Татяна Жилова, председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), народният представител Явор Божанков и адвокат Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет (ВАдС).

По отношение на случая „Божанов“ Владимир Николов каза, че според него от такова престъпление (убийството на Мартин Божанов – бел.авт.) може да произлезе нещо добро, като например осъзнаване на някои процеси и вземане на съответни мерки, достигане до катарзис и до определени решения, които да са полезни за всички. Това според него трябва да бъде вършено професионално и да бъде търсена отговорност от конкретно виновните лица. Той подчерта, че в никакъв случай не следва заради съпричастността на отделни виновни към корупционни схеми да се хвърля петно и да се атакуват цели институции и гилдии, каквито са българската прокуратура, съд, адвокатурата, където мнозинството работещи в тях хора са съвестни, честни и също възмутени от изнесените по случая Божанов факти.

„Ние трябва да стигнем до корените на тези проблеми, за да можем да подсигурим това да не се случва повече никога, със съответните механизми – а това са разследвания, събиране на ясни доказателства и търсене на отговорност“, каза Николов и добави, че отговорността за обръщането на тенденцията на недоверие у гражданите е обща – не само на прокуратурата, но и на останалите две власти – изпълнителната и законодателната.

„По отношение на колегите, чиито имена бяха замесени, искам да кажа: нека вината на всеки един да бъде обективно разследвана. Изключително притеснителни са внушения в публичното пространство на основата на анонимно подхвърлени списъци с имена. ,,Аз бих призовал всеки, който има конкретна информация по тези случаи, да свидетелства, да спомогне разследването". И да, отговорността на прокуратурата е да събере доказателства в рамките ба тези разследвания и аз вярвам, че ние имаме капацитета да изпълним с чест това наше задължение. Но тук прокуратурата се нуждае от осигуряване на среда – да няма политическо влияние, да няма външна намеса, защото за да съществуват такива лобисти, посредници, паразити върху съдебната система, някой търси техните услуги и този някой очевидно е в друга власт.

По повод временната комисия "Божанов" в Народното събрание и сформираната по същия въпрос комисия във Висшия съдебен съвет (ВСС), Владимир Николов изрази скептичност. ,,Да, би било изключително полезно там да видим истински дебат, да бъдат постигнати решения, но по мои спомени такива комисии до сега не са постигали съществени резултати. Що се касае до комисията във ВСС – да, тя има инструментариума и може да осигури установяване на някои факти и евентуално търсене на дисциплинарна отговорност, проверка на това дали са спазени съответните етични правила и др.“

 снимка (262)
Съдия Татяна Жилова посочи, че след приемането на конституционните изменения от декември м.г. политическата квота във Висшия прокурорски съвет се е разширила до такава степен, че на практика изразът „Ти си го избра!“ е станал конституционна норма и от това следва, че политиците трябва да понесат отговорността за кадровия подбор в прокуратурата занапред. Владимир Николов се присъедини към това становище. 

„Съгласявам се с колегата Жилова, че беше допусната тежка грешка. Обяснява ни се как се цели лимитиране на политическото влияние, а реално чрез промените в Конституцията то се засили. Прокурорската система в момента ще бъде изцяло под политическо влияние. „Прокуратурата оттук нататък няма да е автономна и това е в разрез със становището на Венецианската комисия, това е в разрез с модерната европейска тенденция, защото системата трябва да се управлява професионално. Да, тя трябва да е под засилен публичен контрол и отчетност, но не с подобна политическа доминация. Това е неправилно решение. То ще доведе до неправилни резултати.“ 

Според Николов, не се чува мнението на прокурорите, на професионалистите, то се неглижира и така няма да се постигнат позитивни резултати. Огромната част от прокурорите, от съдиите са почтени и работят съвестно всеки ден. Има малък процент, очевидно във всяка система, хора, които не са такива и ние трябва да създадем механизмите те да не могат да изкривяват резултатите на абсолютно всички. Нито една прокуратура или съд не може да постигне резултат, без да има механизмите на изпълнителната власт – на разследване, на събиране на конкретна информация. Правоохранителната система работи в определени законови рамки, които също се създават от законодателната и изпълнителната власт. И когато я няма политическата воля, когато го няма инструментариумът, прокуратурата сама не може да постига резултати, за които следва да работи цялата държава. Не казвам, че и ние нямаме грешки, но трябва да работим заедно в дух на разбиране за постигане на тези цели“, каза Николов.

 снимка (274)

Явор Божанков призна, че няма как всичко, оповестено по случая с Мартин Божанов, да е ставало в съдебната система без намеса на високо политическо ниво.

В края на дебата адвокат Ивайло Дерменджиев каза, че важното е всеки да си изпълнява функциите и компетентностите: законодателят да прави закони, които да не променя всеки ден и да не променя други закони с преходни и заключителни разпоредби; съдебната власт да отсъжда по справедливост; и всичко това да става при максимална пулбичност – максимално осветляване и без зависимости.