,,Прокурор за един ден" беше в Ямбол
jpg

На 07.02.2023 г. Дочка Ангелова Атанасова, ученичка от 11 клас в Професионалнара гимназия по лека промишленост,екология и химични технологии и Юри Султанов Стоянов, от 12 клас в същата гимназия, победители в инициативата "Прокурор за един ден", организирана от Британското посолство и Асоциацията на прокурорите в България бяха на посещение в съдебната палата в гр.Ямбол, където бяха посрещнати от прокурор Милена Кирова от РП-Ямбол, посетиха прокуратурата, запознаха се с дейността на прокурора и посетиха съдебно заседание.

Програмата, в която са победители двамата ученици, е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст 16-18 години. Тя цели да бъдат насърчени младежите да осмислят бъдеща кариера в областта на наказателното правосъдие.