Представители на Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/ се срещнаха с екипа на Кралската прокурорска служба на Великобритания
20_11_2.jpg

Беше постигнато съгласие да продължи и да се задълбочава взаимното сътрудничество- в сферите на обмена на информация, международното- правно сътрудничество, мероприятията за повишаване капацитета и професионалната квалификация на българските прокурори и подкрепата за обществено значими каузи. Специално беше договорено съвместната инициатива „Прокурор за един ден“ за 2023 година да се проведе в осем български града. Г-н Владимир Николов връчи на г-н Макс Хил почетен плакет на АПБ.

20_11_4

На 18.11.2022 година, председателят на АПБ г-н Владимир Николов взе участие в работна закуска и кръгла маса, организирани в Британското посолство, посветени на темата „Трафик на хора“. В мероприятието взеха участие и представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Националната комисия за борба с трафика на хора и неправителствени организации, работещи в сферата на защита на жертвите на трафик. Бяха дискутирани актуалните проблеми и тенденции в борбата с трафика на хора, като от българска и британска страна беше споделен опит и бяха посочени добри практики.