Председателят на АПБ Владимир Николов взе участие в работна среща с представителите на Европейската комисия за демокрация чрез право /т.н.Венецианска комисия/ към Съвета на Европа
venicecommission.jpg

На 14.09.2023 година в град София председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов взе участие в работна среща с представителите на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/ към Съвета на Европа. Срещата се проведе по покана на Съвета на Европа и на нея беше обсъден проектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен за разглеждане от група народни представители в Народното събрание на Република България.

Владимир Николов представи становището на АПБ по въпросите касаещи конституционния проект и съдебната реформа. Представителите на Венецианската комисия бяха запознати с принципните позиции на българските прокурори, които настояват за: независима съдебна власт; единен Висш съдебен съвет с две колегии; адекватно представителство на професионалната общност в самоуправлението на системата; независима отчетна и просветена прокуратура, която разполага с необходимите конституционни и законови правомощия, за да изпълнява функциите си в борбата с престъпността и защитата на обществения интерес; гарантиране на прокуратурата срещу политически, икономически и друг тип нерегламентирани влияния; стратегическа визия за цялостно усъвършенстване на устройственото, материално и процесуално законодателство.