Председателят на АПБ Владимир Николов и членове на УС проведоха среща с министъра на правосъдието Крум Зарков
sresha_apb.jpg

На 12.09.2022 година, в отговор на покана от Министъра на правосъдието Крум Зарков, бе проведена работна среща между него и АПБ, представлявана от Владимир Николов, Председател на УС, Даниела Ангелова, зам.  председател на УС и Веселина Николова и Ралица Първанова, членове на УС.

Обсъдени бяха теми, свързани с развитието на съдебната реформа и бъдещите законодателни промени по инициатива на Министерството на правосъдието. На срещата бе договорено представители на АПБ да вземат участие в работните групи по изготвяне и обсъждане на предстоящите законодателни инициативи.