Опазването на природата остава приоритет на АПБ и през 2023 г.
1636002199_06.webp

Работната среща на тема „Прокуратурата срещу престъпленията против околната среда и дивите животни“ беше организирана от Фонда за запазване на лешоядите и под егидата на Главната прокуратура на Кралство Испания. В нея участваха представители на прокуратурите на редица държави от Балканския полуостров – Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, България, Кипър, Северна Македония и др. 

 

Срещата бе открита от зам.-главен прокурор на испанската кралска прокуратура, като полезни практики по темата бяха представени от ресорни испански прокурори. Участниците споделиха своя положителен опит в борбата с престъпленията против дивия живот и обмениха във формата на дискусия идеи за подобряване на международното сътрудничество в рамките на ЕС и сред страните-кандидатки за членство в него. Кратко експозе по темата на срещата бе представено и от д-р Овчаров, който запозна участващите прокурори с практически казус от разследването на бракониерски лов на благороден елен във великотърновски съдебен окръг, приключил с осъдителна присъда. miroslav ovcharov madridДискутирани бяха широк кръг от проблеми в разглеждана област като специализацията на разследващите органи, компетентността на правозащитните органи и законовата рамка за тяхната работа, повишаване ефективността на правното сътрудничество по защита на дивата природа, предотвратяване на тази категория престъпления и ред други важни въпроси. Работната среща приключи с обща декларация на страните-участнички, в която се изразява желание за подобряване работата на прокуратурата в защита на околната среда и за повишаване ефективността на международната партньорство в тази област.

 

Участието на д-р Овчаров на този международен форум е част от дългогодишните усилия на АПБ, посветени на опазването на природата. В началото на 2023 г. друг член на УС - полковник Елин Алексов завърши успешно Level 3 Supreme Course на Wildlife Crime Academy, посветен на анализа и разузнаването на престъпленията срещу дивата природа. FB_IMG_1699820122420Обучението се проведе между 17 и 20 април 2023 г. в Малага (Испания). По време на курса от ниво 3 участниците усъвършенстваха уменията си за профилиране на заподозрени и разбиране на престъпното поведение чрез практически изпити по криминални признаци и връзка между случаите.

 

Теоретичната част от курса обхвана теми като съдебна психология, анализ на престъпността и криминално профилиране. Участниците бяха въведени в анализа на поведенчески доказателства и как разузнаването може да предотврати престъпления и да подпомогне процесите на разследване, особено когато се занимават с организирана престъпност и международни мрежи, замесени в отравяне на диви животни и незаконна търговия.

 

Забележителен акцент от курса беше финалният изпит -  упражнение, при което участниците трябва да проверят съдържанието на торба за боклук, за да съберат информация и да създадат профили на заподозрени.

 

 сертификат

След успешното полагане на изпит, полковник Алексов получи сертификат, удостоверяващ придобитите нови знания и умения в областта на престъпленията против дивата природа. 

 

Малко по-късно, в периода 04–06 октомври, полковник Алексов взе участие като лектор в специализирано обучение за разследване на престъпления срещу природата  в Стара Загора. FB_IMG_1699821534921Курсът е част от учебната програма на Тракийския университет за следдипломна квалификация.  Инициативата за създаването му е на Българско дружество за защита на птиците и Тракийски университет гр. Стара Загора. Целта на обучението е да се повиши квалификацията на служители на държавните институции във връзка с борбата с използването на отрови в дивата природа и други престъпления срещу природата. Това е една от важните цели залегнали в „Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“, който бе официално приет от Министерство на околната среда и водите през лятото на 2021 г. АПБ подкрепя инициативата още от нейното създаване през 2022 г., като полковник Алексов беше лектор и на първия проведен в България такъв курс.

 

Съвсем скоро предстои и традиционното годишно залесяване, организирано от АПБ.