Обществената роля на юристите през Холокоста и днес
jpg_17007695582095096423

Идеята за създаването на паметника на юристите - спасители на българските евреи е израз на нашето разбиране, че в съвременния свят не е достатъчно да си добър професионалист. Много важно е да бъдем и осъзнати и активни граждани. И българските прокурори се стремим да правим точно това. С паметника решихме да почетем българските юристи, защото ние трябва да се гордеем. Трябва и като нация, и като българи да имаме самочувствие. Спасяването на българските евреи е уникален акт не само в българската, но и в европейската и дори бих казал световната история, каза Владимир Николов.

 

Той сподели, че създаването на паметника е процес, подкрепен от огромна част от видните български юристи – проф. Огнян Герджиков, проф. Борис Велчев, проф. Лазар Груев, проф. Даниел Вълчев, проф. Пламен Киров, видни историци като доц. Христиди, доц. Чобанов, двама от българските президенти – Първанов и Плевнелиев, много неправителствени организации. Всички те заедно и с помощта на Столичната община извървяват пътя до създаването на този монумент.

 

Актът на спасяването на българските евреи е уникален за Европа, защото в България това не е еднократен акт, а представлява поведение в продължение на три години на огромна част от обществото, въпреки съюза с нацистка Германия, въпреки приетите антисемитски закони, каза доц. Христиди.IMG-ea64e42f40ae79075bc3c8382a189112-V

 

Тя продължи с това, че паметникът на юристите, спасявали българските евреи, е първият браншови паметник, т.е. на професионална гилдия, която отбелязва приноса на своите предшественици, но всъщност той се е превърнал в паметник с национално значение, тръгвайки от професионален, всъщност е станал национален.

 

Ролята на юристите за спасяването на българските евреи беше рязяснена от доц. Христиди :

 

"Юристите са били най-голямата и значима професионална сила и в тогавашна, и в сегашна България. Те са били в управлението на държавата и въпреки че тяхната роля на спасители е много трудна, защото те служат на държавата, служат и на закона, но дори когато законът е несправедлив, те са намерили начин да прилагат и справедливостта, да протестират срещу несправедливия закон и когато се е налагало да го прилагат, да проявят една гъвкавост и всъщност да покажат едни морални стандарти, което никак не е било лесно."

 

По отношение на посланието на паметника Владимир Николов сподели:

 

"Посланието, което ние като юристи, се стремим да отправим с този паметник е, че както спомена и доц. Христиди, понякога законът и правото се разминават и е много трудно да можеш да разбереш кога това се случва и най-важното е да отстоиш своите принципи, своя морал и да не отвръщаш своя поглед. Да защитаваш справедливостта, да защитаваш слабите, именно в това е призванието на истинските юристи. Защото да си юрист не е обикновена професия, това е наистина нещо значимо, нещо уникално – защото ти трябва да служиш на доброто, на хората и това е моето послание: да служим именно на това."