„КОГАТО ОТДЕЛЯМЕ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ ЗА ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМЕ В ЖИВОТА СИ, ПОЛУЧАВАМЕ ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА ВСИЧКО ОСТАНАЛО“
img-8a0a432a75815d2f43f98189e00a3264-v.jpg

Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград бе любезен домакин на обучение, проведено от Асоциация на прокурорите в България от 21.02.2024г.- 22.02.2024г. в Благоевград, по проект „Детска пътека“.IMG-0cbc01be2cebb58f95973f20a6c04076-V

 

В обучението участие взеха прокурори, следователи, разследващи полицаи от състава на ОД МВР Благоевград, инспектори от Детска педагогическа стая от състава на ОД МВР Благоевград, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград, служители от центрове, психолози, МКБППМН Благоевград, Местна комисия за борба с трафика на хора, пряко ангажирани в работа с деца в риск, жертви на престъпления, респективно извършители на противообществени прояви и престъпления.

 

В процеса на обучението бяха разисквани основните термини, касаещи децата - свидетели и жертви, техните права, практики и подходи за гарантиране защита правата на децата и техните интереси, правата на непълнолетните обвиняеми, процедурите за реализиране, тактика и подходи при разпити на непълнолетни обвиняеми, с оглед измененията в НПК /ДВ бр. 48/01.09.2023г./, съдебна практика, коментирани бяха казуси и въпроси, пряко свързани с тематиката.

 

Участниците придобиха знания, които са изключително полезни в ежедневната им работа с деца.

 

IMG-fa87a6bbc1f962f2357e5d02dc74f5ce-VПриоритет на усилията на Асоциация на прокурорите в България продължава да бъде повишаване на квалификацията на магистратите, разследващите органи и държавни служители, пряко ангажирани с работа с деца,  развитие на възможности и експертиза при работа в мултидисциплинарни групи, защото всички усилия, насочени към закрила на децата не са напразни.IMG-5f4608142dc16cd0baf7526e725fef09-V

 

Изключително важно за проведеното обучение бе и създаването на нови контакти между участниците, което гарантира бъдещо ползотворно съвместно сътрудничество.

 

Организирането и провеждането на подобен род инициативи ще продължи в рамките на проект на Асоциация на прокурорите в България, в сътрудничество с Фондация „Развитие на Северозападна България“ по проект „Детска пътека“, финансиран по програма „Правосъдие“ по Норвежки финансов механизъм.