Уилям Худ, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, се срещна с магистрати от Плевен
09102023-2.jpg

На 05.10.2023 година Уилям Худ, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, посети град Плевен, където се срещна със съдии и прокурори от Окръжен съд град Плевен, Районен съд град Плевен, Административен съд град Плевен, Окръжна прокуратура град Плевен и Районна прокуратура град Плевен. Посещението беше организирано от Асоциацията на прокурорите в България, със съдействието на Българския институт за правни инициативи, по чиято покана съдия Худ е на визита в България.

09102023-3

09102023-1

Съдия Худ разясни на аудиторията структурата и спецификата в работата на съдилищата и прокуратурите в САЩ. Засегна теми свързани с избора, назначаването и възможностите за кариерно развитие на американските съдии и прокурори. В проведената оживена дискусия, участниците поставиха редица въпроси, включително и за независимостта и специфичните правила за етично поведение на съдиите и прокурорите в САЩ.

Уилям Худ е сертифициран преподавател и ментор в Националния институт за процесуална защита. Изнася лекции по наказателен процес и съдебна практика в качеството си на гост-лектор в Юридическия факултет на Университета в Денвър. Има редица публикации като юрист, относно съдебни и наказателни производства.

Председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов връчи на съдия Худ почетен плакет на асоциацията.