„ДЪРЖАВИТЕ – СТРАНИ ПО КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, ОСИГУРЯВАТ НА ДЕТЕТО , КОЕТО МОЖЕ ДА ФОРМИРА СВОИ СОБСТВЕНИ ВЪЗГЛЕДИ ПРАВОТО ДА ИЗРАЗЯВАТ ТЕЗИ ВЪЗГЛЕДИ СВОБОДНО ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ“-КПД
img-ca287ba18f3afe2f49793c0acd9c0c1f-v.jpg

На 07.03-2024г.-08.03.2024г. Асоциацията на прокурорите в България организира и проведе поредно обучение в гр.София, по проект „Детска пътека“.

 

В него участие взеха прокурори от СРП, СГП, разследващи полицаи от състава на СДВР, инспектори от Детска педагогическа стая, служители на Дирекция „Социално подпомагане“, имащи отношение към случаи с деца в риск, жертви на престъпления, респективно извършители на противообществени прояви и престъпления.

 

IMG-2aceb626cb59f28bf88923b6e16c2b7a-V

В процеса на обучението бяха разисквани основните термини, касаещи децата - свидетели и жертви, техните права, практики и подходи за гарантиране защита правата на децата и техните интереси, правата на непълнолетните обвиняеми, процедурите за реализиране, тактика и подходи при разпити на непълнолетни обвиняеми, с оглед измененията в НПК /ДВ бр. 48/01.09.2023г./, съдебна практика, коментирани бяха казуси и въпроси, пряко свързани с тематиката.

 

Приоритет на усилията на Асоциация на прокурорите в България продължава да бъде повишаване на квалификацията на магистратите, разследващите органи и държавни служители, пряко ангажирани с работа с деца,  развитие на възможности и експертиза при работа в мултидисциплинарни групи, защото всички усилия, насочени към закрила на децата са от изключително значение и са в унисон с промените в законодателството.

IMG-635408f16a4501c8a68126d605eca8f7-V

 

Организирането и провеждането на подобен род инициативи ще продължи в рамките на проект: “Детска пътека/подготовка и въвеждане на детска услуга „Детска пътека“ при случаи на деца- свидетели или в риск от насилие/ на Асоциация на прокурорите в България, реализиран по програма „Правосъдие“ в сътрудничество с Фондация „Развитие на Северозападна България“ с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП.