Членове на АПБ засадиха 1000 акации в Старозагорско
img-50baedcf63f1984ec5a8c68015bdf86d-v.jpg

На 16.03.2024г. в землището на с. Тракия, област Стара Загора, се проведе традиционната пролетна акция по залесяване на Асоциацията на прокурорите в България. В нея се включиха ок. 35 прокурори и членове на техните семейства. В продължение на няколко часа те успяха да посадят общо 1000 фиданки от вида акация. На залесяването присъства и г-н Иван Чергиланов, директор на Горско стопанство Стара Загора.

Вечерта на 16ти представители на Сдружение "Зелени Балкани - Стара Загора" представиха пред участниците в залесяването лекция, посветена на дейностите на сдружението, насочени към опазването на редки видове птици. Лектори и специални гости на официалната вечеря на АПБ бяха Христина Клисурова и д-р Руско Петров. 

Сутринта на 17.03.2024г. се проведе посещение на Спасителния център за диви животни. На членовете на АПБ и семействата им бяха представени основните направления, по които центърът работи:

• Лечение и възстановяване на бедстващи (ранени или изтощени) редки видове и връщането им в природата;

• Размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата;

• Развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популацията на световно застрашени видове като: брадат лешояд, белоглав лешояд, царски орел, черен лешояд и белошипа ветрушка. Образователни екологични младежки програми. 

Средно годишно в Центъра постъпват повече от 600 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 30 - 40 % от тях се връщат успешно обратно в дивата природа. Между тях са и видове с висок природозащитен статус като: орли, лешояди, соколи, пеликани и много други. Повече за Спасителния център, неговата работа и възможностите да помогнете можете да научите ТУК.

В края на събитието, участниците се разходиха из Центъра и разгледаха неговите постоянни обитатели - орли, пеликани, мишелови, щъркели, блатари, сови, кукмявки и други птици.

 

IMG-882a68eae1b1e52f6c9043a3fc0f7917-VIMG-9cdbfa3ccf209021cadb4f41ec78d921-VIMG-cbce73e0d0214ebc6bf3b9f681f896b4-V

IMG-f38796055b65e8d98dd1079c752b71a5-VIMG-1c2966d63d1e5c9536be855c3a11b113-VIMG-b013e070e421285027a27d0a2e3808fd-V