АПБ се присъединява към дарителска кампания за издаване на книгата на доц.д.и.н. Евгени Йочев „Сдружение на българските съдии (1919-1944 г.)
-.webp

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България подкрепя инициативата на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България и да се включи в инициативата за събиране на средства за отпечатването на книгата на доц.д.и.н. Евгени Йочев „Сдружение на българските съдии(1919-1944 г.)“, в която е документирана дейността на първото съсловно сдружение на българските съдии и прокурори от неговото основаване през 1919 г. до 1944 г.

В своите научни публикации и монографии, доц. Евгени Йочев задълбочено изследва борбата на българските съдии и прокурори в периода от Освобождението до 1944г.  за утвърждаване на независима, авторитетна и силна съдебна власт в България.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България счита, че книгата ще обогати правната култура, както на действащите магистрати, така и на гражданите, интерсуващи се от съдебната система, събитията, касаещи съдебната власт в обхванатия период от време на българската държава и право.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България намира, че историческото тълкуване на книгата се явява актуално към дискусиите за съдебната реформа, поради което апелираме за събиране на средства по дарителската сметка, посочена от Съюз на съдиите в България за отпечатване и разпространение на книгата.

Парични дарения се приемат по следната банкова сметка:

Съюз на съдиите в България

BG25UNCR70001522787294

Уни Кредит Булбанк

UNCRBGSF

(за издаване на книга на доц. Евгени Йочев „Сдружението на българските съдии (1919-1944г.) )