АПБ беше домакин на лекция-дискусия на тема “Реторически основи на обвинителната реч“
12072023-1.jpg

На30 юни 2023г. в гр.София Асоциацията на прокурорите в България беше домакин  на лекция-дискусия на тема “Реторически основи на обвинителната реч“. В зала „Justitia“, намираща се в сградата на Софийски районен съд, Наказателно отделение и Софийска районна прокуратура,  прокурори не само от столицата, но и от страната, имаха възможност да чуят представянето на гост-лектора д-р Тихомир Рачев.

Новина

По време на събитието д-р Рачев, който е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ и адвокат от САК, запозна аудиторията с основни и специфични реторически проблеми при подготовката и произнасянето на обвинителната реч, посочиха се разликите с речите, произнасяни от защитата в наказателното производство, както и подходящият начин на поведение на страните в съдебната зала. От лектора бяха изложени различни положителни и отрицателни практики в подготовката и произнасянето на пледоарията от страна на прокурора, след което се представиха и коментираха вече произнесени в практиката съдебни речи и видеа от съдебни заседания.Новина

Накрая на срещата се бяха обсъдени знакови за обществото ни наказателни производства и необходимостта пледоариите по тях да са достъпни за колегите след приключване на делата.

Аудиторията се раздели с д-р Рачев в очакване на следващи срещи с него и представяне на интересното му и полезно изложение пред колеги прокурори и от други апелативни райони на страната.