Април 17, 2024

Николай Пачевски, член на Асоциацията на прокурорите в България и заместник административен ръководител в ОП Плевен с награда от Съюза на юристите за професионални постижения и активна съюзна дейност

jpg_1713458455524366908

За поредна година наградата ,,Почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност" бе присъдена на член на АПБ, след като нейни носители в миналите години станаха Блага Георгиева и Владимир Николов.

2
Тази година, на 16 април 2024 г. - Деня на Конституцията и юриста - тя бе тържествено връчена на Николай Пачевски, член на Асоциацията на прокурорите в България и заместник административен ръководител в ОП Плевен, от Председателя на СЮБ Владислав Славов.

Награждаването бе част от проведена церемония, организирана от Съюза на юристите в България съвместно с Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България,Асоциацията на българските административни съдии, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите,  Нотариалната камара на Р България и Камара на частните съдебни изпълнители.