Април 11, 2024

Проведе се XX-тата Пролетна Академия на АПБ

20240410_141055.jpg

Юбилейната ХХ пролетна Академия на Асоциацията на прокурорите в България се проведе в Панагюрище на 10–12.04.2024 г. с участие на прокурори от цялата страна. Тя бе посветена на „Работа по случаи, свързани с деца в досег с наказателното производство, свидетели или в риск от насилие“. Лектори бяха прокурор Елица Калпачка и доц. д-р Ива Пушкарова.

20240412_102034

При откриването на Академията Председателят на АПБ  Владимир Николов подчерта актуалността на темата предвид измененията на наказателния процес от септември 2023 г., вменяващи на  магистратите задължения за засилена грижа към децата, участващи в наказателното производство. Както Николов, така и лекторите подчертаха традиционната и дългосрочна ангажираност на професионалното сдружение в областта на защитата на правата на детето, вкл. с проектите „Прокурор за един ден“, ,,Правосъдие в бъдещето - прокурори и ученици говорят за право“, „Детска пътека - в рамките на който се провежда и Академията - и „Темида вижда детето“.

Лекторите представиха и развиха дискусии по темите относно криминализацията и виктимизация на децата; задължения на правораздавателните органи за разпознаване; деца – пострадали и очевидци: права практики и подходи; деца – извършители: права, практики и подходи. Лекторите сведоха до знанието на участниците добрите практики и подходи за гарантиране на правата на децата в наказателното производство, установени и проучени в рамките на проекта „Детска пътека“. Вниманието на прокурорите беше насочено към разработените книги, които  предоставят практическа информация и препоръчителни и непрепоръчителни подходи, практики и протоколи в различни ситуации.

След приключване на обучението прокурор Елица Калпачка връчи на всеки участник сертификат за участие в проведената юбилейна Академия.