Януари 2024

Представяме ви книгите по проекта на АПБ ,,Детска пътека", посветени на правното положение на детето в наказателния процес

ai-generated-8030167.jpg

В края на 2023 г. бяха публикувани две книги, разработени в рамките на проекта на АПБ ,,Детска пътека".

Основната е учебникът Детска пътека. Ръководство за професионалисти в контакт с деца в риск, пострадали, свидетели или извършители на престъпление с автори Ива Пушкарова, Диляна Гитева, Георги Кирилов, Веселина Берова и Димитър Манев. 

Тя е предназначена основно за прокурори, разследващи органи и съдии при взаимодействието с Координационния механизъм за закрила (КМ). Ръководството подпомага процеса на вземане на решения, като предоставя практическа информация и препоръчителни и непрепоръчителни подходи, практики и протоколи в различни ситуации. То осъвременява и оптимизира КМ, като го съгласува с настъпилите след 2010 г. изменения в законодателството и институционалните практики, вкл. с оглед влизането в сила на нови институти и процедури от 1.09.2023 г. Материята е разпределена в три големи дяла:

1) природата, видовете и действието на рискове и рискови фактори, основните правила за разпознаване и отчитане на тяхното правно значение и за тяхното управление в съдебната практика и в работата на прокурора (Глава първа);

2) правното положение на дете, пострадало или очевидец на престъпление, в наказателното производство и разнообразните практики при процесуалното взаимодействие с него (Глава втора);

3) правното положение и правилата за процесуално взаимодействие с непълнолетен извършител на престъпление, който е в положението на задържан под стража, обвиняем/подсъдим, издирван с Европейска заповед за арест или ефективно лишен от свобода, доколкото изтърпяването на наказанието го приравнява на някоя от предходните групи (Глава трета).

Втората книга е ръководство за непрофесионални обучители при провеждането на специализирани мултидисциплинарни обучения за практикуващи професионалисти от КМ. 

Книгите можете да изтеглите оттук:

Детска пътека. Ръководство за професионалисти в контакт с деца в риск, пострадали, свидетели или извършители на престъпление. (Ива Пушкарова, Диляна Гитева, Георги Кирилов, Веселина Берова, Димитър Манев)

Детска пътека. Наръчник за обучители (Ива Пушкарова)

 

Проектът "Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга "детска пътека" при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ на Асоциацията на прокурорите в България се изпълнява за периода август 2022 - април 2024 г. с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм по програма „Правосъдие“, финансирана по Малка грантова схема O3 на НФМ 2014 – 2021.

Приемането на Етичен кодекс на прокурорите и следователите бе обсъдено на среща на Асоциацията на прокурорите с Венецианската комисия

jpg_17065374251201458680

Поредната работна среща между представители на Венецианската комисия и на Асоциацията на прокурорите в България се проведе на 26.01.2024 г. в София по покана на чуждестранните партньори. Делегацията на Комисията бе в състав Тарас Пашук, Джеимз Хамилтън, Йорген Сьоренсен и Герхард Райснер, правни съветници на Секретариата, а прокурорското сдружение бе представлявано от председателя  Владимир Николов и членовете на УС Елин Алексов и Десислава Петрова.

Основната тема на срещата бе приемането на Етичен кодекс на прокурорите и следователите, различен от този за съдиите. ,,Текстът на този кодекс не беше обсъден предварително с професионалните общности", заявиха от Асоциацията, която по начало възразява и на разделянето на единния магистратски кодекс за професионална етика. Представителите ѝ напомниха, че моделът на сепаративни кодекси е бил изоставен преди близо 15 години. Оттогава магистратските общности са обединени от общи етични правила и практиката е изградила общи стандарти за прилагането им. Моделът на единен кодекс не пречи да се отчитат спецификите на различните магистратски професии. Разделянето му на два кодекса с идентично съдържание няма никакъв смисъл, но позволява в кодекса за прокурорите и следователите са бъдат необосновани въвеждани правила, продължаващи политическата линия на ограничаване на прокурорската автономия и засилване на възможностите за натиск и влияние върху прокурорите. Такъв е въведеният ,,принцип за лоялност“, който не е предвиден за съдиите, не следва от никакъв международен стандарт и няма понятно съдържание. Асоциацията се опасява, че той може да бъде превратно тълкуван и използван за прочистване на системата от политически неудобни магистрати.

На срещата бяха коментирани и измененията в Конституцията. Представителите на Асоциацията изразиха неудовлетворение от обстоятелството, че конституционните промени не са били съобразени със становището и препоръките на Венецианската комисия. Те изтъкнаха, че конституционният законопроект всъщност не е подкрепен в цялостния си вид от никакво мнозинство, а различни групи заинтересовани страни са подкрепяли с различна убеденост различни елементи от него при запазени до самия край сериозни принципни възражения от всички незаинтересовани страни, вкл. академичните среди, неправителствения сектор и международни партньори. Николов изрази съжалението си, че професионалните организации са били изключени от последните етапи на обсъждане на проекта в парламентарната комисия. Той обърна внимание, че въпреки активното участие на Асоциацията в обсъжднията, до които е била допусната, многократно изразяваните от нея възражения и предложения, систематизирани в писменото ѝ становище пред Комисията за промени в Конституцията, не са получили абсолютно никакво внимание.

Представителите на Асоциацията изразиха опасенията си, че в хода на изменение на ЗСВ професионалното мнение на прокурорите и следователите отново няма да бъде отчетено. Според тях това представлява грубо незачитане на правилата в демократичната правова държава и подмяната им с директивен стил на управление, трайно увреждащ доверието между властите.

 

Ученици и студенти се включиха в симулиран съдебен процес в рамките на инициативата "Прокурор за един ден"

dsc_0030.jpg
IMG-a9ca4a75666ce167f5ffa629f8529626-V

Симулация на съдебен процес събра в една зала в София ученици, студенти, университетски преподаватели, прокурори, членове на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) и представители на Кралската прокурорска служба. Събитието се проведе в рамките на проекта “Прокурор за един ден”който се изпълнява от 2022 г. съвместно от АПБ, Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София и в партньорство с Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” и Младежка Фондация „Арете“. Той си поставя за цел да допринесе за утвърждаване на ценностите на толерантността и равенството, като допринесе за повишаване на правната култура на юношите от ромските общности в България и повишаване на степента им на познаване на наказателната система и професиите в нея.

Симулацията протече под ръководството на доц. д-р Ива Пушкарова, преподавател по наказателно право в СУ и АМВР. Казусът, върху който работиха участниците, някои от които вече студенти по право, медицина и финанси, бе посветен на домашното насилие.

В симулацията се включиха и студенти от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Репортажът на NOVA за събитието можете да видите ТУК.

В гр. Плевен се проведе обучение по проект "Детска пътека"

img-51b0cb60ec5a89a7c4e3538e552b2a72-v.jpg

В периода 10-12 януари в град Плевен, хотел „Сити“, се проведе обучение по проект "Детска пътека", финансиран по програма „Правосъдие" и изпълняван от АПБ.

IMG-8600b8d74d563deffee1a3c5a8cabee1-V
Проектът цели да подготви професионалисти в областта на наказателното право, социалните и административните дейности за работа с деца - жертви, свидетели или извършители на престъпление. 

Лектори на обучението бяха Робертино Тодоров - прокурор в РП- Плевен, член на АПБ и Наталия Николова - психолог.

В него взеха участие прокурори от Районна прокуратура -Плевен, следователи от ОСО при ОП Плевен, съдия от РС-Плевен, служители от ОД на МВР-Плевен, социални работници от отдел „Закрила на детето" - гр. Плевен, психолози от ЦСРИ -Плевен и ЦВСТ -Плевен.

В течение на три дни на участниците бяха представени редица теми, свързани с:

- права и правен статут на детето обвиняем или подсъдим;

- практики и подходи при разпит на дете пострадал или очевидец на престъпление;
- изясняване на видовете рискове;
- измененията на НПК, влезли в сила през септември 2023г. относно особените процесуални изисквания за работа с деца подсъдими и - пострадали, в рамките на наказателното производство.

IMG-096768d356f4e7163a5fcda49ab22352-V

В хода на обучението се засегнаха редица въпроси, свързани с материята работа с деца в риск, децата-пострадали от престъпление и непълнолетните извършители, по отношение на които се осъществява наказателно преследване. Бяха дискутирани действителни казуси от практиката на самите участници.

В края на обучението на участниците бяха връчени и сертификати.

В гр. Смолян се проведе двадесет и първото обучение по проект "Детска пътека"

img_1937.jpeg

Между 8 и 10 януари 2024г. в хотел "Кипарис Алфа", гр. Смолян, се проведе двадесет и първото поред обучение по проект "Детска пътека (подготовка и въвеждане на детска услуга ,,детска пътека" при случаи на деца – свидетели или в риск от насилие)“ по програма „Правосъдие“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България.

Обучението бе водено от окръжния прокурор на гр. Смолян Недко Симов, член на АПБ, и г-жа Цветомира Христова – психолог. Те представиха пред обучаемите редица теми, свързани с измененията на НПК от м. септември 2023г., касаещи особените процесуални изисквания за работа с деца – подсъдими и пострадали, в рамките на наказателното производство.

Участниците споделиха, че в рамките на семинара са усвоили конкретни умения за работата с деца, специфики в тази връзка, както и че са се запознали по достъпен и приятен начин с актуалната нормативна уредба по тази материя, включително с процесуалните аспекти, последните изменения в законодателството и др. Според тях обучението е помогнало за затвърждаването на контактите между представителите на отделните държавни и общински  институции, ангажирани с работа с деца и се е засилило междуинституционалното взаимодействие. Като положително те изтъкват още и разглеждането на реални казуси от практиката на самите участниците, направено в по време на обучението.