Декември 21, 2023

Благотворителна акция на АПБ във ВУИ ,,Христо Ботев“ в с. Подем, Плевенско

0-02-05-57b5367edce0c3f70926e3a6220c281fa8103f9428db76f5933cfd836b946abf_da650d15556e7e4e.jpg

На 19.12.2023 г. представители на АПБ посетиха коледното тържество във възпитателното училище-интернат "Христо Ботев" в с. Подем, обл. Плевен, в рамките на благотворителна акция, проведена сред прокурори от районната и окръжната прокуратури на Плевен по инициатива на председателя на Асоциацията Владимир Николов.0-02-05-66d678a31433fee8bbe6769a3848c90ffe2e1e1f92368b0e5c02c383ddd3ae2f_d8ed1b03708e323b

Със събраните средства бяха закупени билети за филмова прожекция, ваучер за посещение в пицария и подаръци, които Николов връчи на ръководството на интерната и настанените в него ученички. Целта на акцията е да подпомогне момичетата и девойките от училището в адаптацията им към социалната среда извън интерната.

Пред гости от различни институции ученичките изнесоха празнична програма, като изпълниха стихове, песни и танци, както и кратка драматизация на традиционните български коледни обичаи. Гостите участваха в забавни игри, подготвени от децата.

0-02-05-3ae8505ae298b1bb77238d64307b9fa2c6a88cc9b43b286572610eec829df7fa_7b1f2255251185caВъзпитателното училище-интернат в с. Подем е единственото, в което възпитателна мярка по Закона за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни изтърпяват момичета и девойки. То е едно от последните, които все още функционират, след като през последните години държавата предприе постъпателното им затваряне.

Законът за борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, създаден през тоталитарната епоха, е от малкото все още действащи актове, отразяващи остарели разбирания за противодействие на поведенчески отклонения при децата, настъпили в резултат на рискове като домашно насилие, експлоатация, бездомничество, липса на родителски грижи, влияние на пълнолетни с престъпно поведение и др.

Тези отклонения, които съвременната правна система третира като основания за закрила и мерки в помощ на семейството, ЗБППМН възприема като противообществени прояви на самите деца и предвижда мерки със засилен санкционен характер, аналогични на наказания. Настаняването във ВУИ е най-тежката от мерките по този закон.

Отмяната на ЗБППМН се препоръчва през последните 30 години от редица международни организации като ООН, УНИЦЕФ, Съвета на Европа и др. и е предвидена в стратегиите на държавата за наказателна политика, за правосъдие по отношение на децата, за борба с престъпността и за закрила на детето. Съдът по правата на човека в Страсбург разглежда жалби срещу България за налагането на възпитателни мерки по този закон.