Декември 09, 2023

"Предвижданият състав на прокурорския съвет съгласно проекта за промени в Конституцията ще доведе до това, че следващият главен прокурор ще се избира с гласовете на Народното събрание", заяви Владимир Николов

png_17021437851013748626

Председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов беше гост в предаването "Говори сега" по Българската национална телевизия.

"Ние стигаме до една крайност, до тежък дисбаланс: практически поставяне на прокуратурата под засилен политически контрол. Като последствие от това избирането на следващия главен прокурор би ставало с гласовете на Народното събрание. Нашето мнение е, че трябва да има баланс между една истинска обществена квота и професионалната квота - най-малкото паритет", заяви Владимир Николов по повод на предвиждания от конституционните изменения състав на прокурорския съвет.

Той поясни, че разделянето на Висшия съдебен съвет, което е заложено в конституционните промени, гласувани на първо четене в парламента, е в правомощията на Велико Народно събрание. Такова разделяне ще има лоши последствия за върховенството на закона, защото със структурирането на два съвета вече няма да има единна съдебна власт, тя ще се фрагментира. Предвижданият прокурорски съвет ще бъде тежко дебалансиран и там няма да има реално професионално представителство. Припомни и мнението на Венецианската комисия по този въпрос –  че в състава на такъв тип професионален орган трябва да има мнозинство на професионалните представители или най-малко съществена част от членовете му трябва да са избрани от професионалните съсловия.