Октомври 2023

Владимир Николов: Всеки трябва да се замисли – искаме ли тежко зависима и контролирана от политически фактори прокуратура?

1.png

В предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS председателят на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) Владимир Николов коментира някои основни въпроси във връзка с предстоящите конституционни промени. Той наблегна на произтичащите от разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) и предложената от депутатите структура на бъдещия прокурорски съвет заплахи за независимостта на прокуратурата. Най-съществената посочена от него опасност е предвижданият състав на прокурорския съвет, тъй като, по негови думи, макар че срамежливо се говори за „обществена квота“, всъщност става въпрос за една политическа квота и бъдещият прокурорски съвет ще бъде изцяло доминиран от представители, избрани от Народното събрание, т.е. от една друга власт, което ще е намеса в разделението на властите.

„Проблемът е, че българската конституция при конструиране на съдебната власт е стъпила на едно много дълбоко разбиране, че съдебната власт трябва да бъде единна и независима. Когато ликвидираме органа, който олицетворява тази независимост, който я брани, ние по същество ликвидираме единната и независима съдебна власт. Ние създаваме съдийска власт, прокурорска власт, може би следователска власт…Не ни трябва разрушаване на фундамента около който е изградена българската съдебна система. Той е добър, модерен и предизвиква завист от професионалистите в развитите европейски държави”, каза Владимир Николов за разделянето на ВСС.

„Всеки трябва да се замисли – искаме ли тежко зависима и контролирана прокуратура от политически фактори?“ – с този въпрос се обърна към гражданите Владимир Николов и добави, че дейността на прокуратурата трябва да бъде под обществен надзор, но пряката ѝ работа трябва да се контролира от съда по съответните случаи.

Отворени са номинациите за наградата "Прокурор на годината"

2613.jpg

Съгласно решение на УС от  19.09.2023 г. обявяваме началото на номинациите за наградата „Прокурор на годината“.

За наградата „Прокурор на годината” може да бъде номиниран всеки прокурор, независимо дали е член на АПБ. Номинацията може да бъде групова – за екип от прокурори .

Крайният срок за номинации е 17.11.2023г. 

ОС на Камарата на следователите избра нов председател

kamara1.png

 

ОС на Камарата на следователите избра нов председател – Преслава Петкова. Това се случи на 21.10.2023 г. на Общото събрание на организацията в с. Арбанаси поради изтичането на втория мандат на досегашния председател – Петко Петков.

По повод успешното завършване на втория му мандат като председател и ползотворното сътрудничество между КСБ и Асоциацията на прокурорите в България през него Владимир Николов, председател на АПБ, връчи на Петко Петков благодарствена грамота и плакет на Асоциацията.

Прокуратурата се нуждае от достатъчно хора, за да извършва огромния обем от работа, който ѝ е възложен

1_1697791049764875263.jpg

На 18.10.2023 г. в предаването „Директно“ по Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) Владимир Николов коментира проучване на неправителствения сектор, свързано с разходите за дейността на прокуратурата, както и предстоящите промени в Конституцията.

Приключи първият цикъл от обучения по проект "Детска пътека"

ai-generated-8030167_1698044248739259570.jpg

На 18.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София сертификати за участие в последното от трите проведени в рамките на първия етап на проект "Детска пътека" обучения за обучители получиха тридесет прокурори от София, Варна, Самоков, Хасково, Добрич, Силистра, Сливен, Ямбол, Ботевград и Ихтиман.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АПБ ЗА 2023 Г.

Няма изображение

Общото отчетно събрание на Асоциацията на прокурорите в България ще се  състои на 25.11.2023 г. (събота) в УБ „Цигов чарк“, обл. Пазарджик от 10,00 часа  при следния дневен ред:

           1.Отчет за дейността на Асоциацията на прокурорите в България.                 

           2.Финансов отчет на Асоциацията на прокурорите в България за 2022 г.

           3.Обсъждане на предложение за увеличаване размера на годишния членски внос.

           4.Връчване на ежегодна награда „Прокурор на годината“.

           5.Други

В случай, че не сте заплатили дължимия членски внос за настоящата или за предходни години, моля да преведете годишната сума от 50 лева преди датата на ОС на банковата сметка на АПБ - Асоциация на прокурорите в България, IBAN  BG88UBBS88881000115955 – ОББ АД и да изпратите на електронен адрес: apboffice@prokurori.bg сканираното платежно нареждане. Моля в платежните нареждания да бъдат посочени Вашите имена и годината за която внасяте членски внос. 

По всички въпроси, свързани с участието Ви в Общото събрание и внасянето на членския внос, на разположение е Петя Петрова (контакти).

Започна вторият поред семинар по проект „Детска пътека“

20231009_233748.jpg

На 09.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София се постави началото на втория от общо три обучения за обучители по проект „Детска Пътека“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) в партньорство с Фондацията за развитие на Северозападна България (ФРСБ). 

Обученията подготвят обучители в материята на децата в риск, децата - пострадали от престъпление, и непълнолетните извършители на престъпление, по отношение на които се осъществява наказателно преследване, като предоставят съвременни знания и умения по планиране и подготовка на обучение, управление на групови процеси, прилагане на различни обучителни техники, изграждане на капацитет и др. Водещи са доц. д-р Ива Пушкарова, адв. Диляна Гитева и д-р Георги Кирилов.

В семинара участват двадесет и пет прокурори, следователи, психолози, социални работници и педагози. В рамките на три последователни дни те се подготвят да водят в екип регионални професионални обучения в окръжните райони на страната, насочени към разследващи полицаи, магистрати, социални работници и други професионалисти, обхванати от Координационния механизъм, с които да допринесат за модернизиране, оптимизиране и уеднаквяване на националната практика по прилагане на националните и международните стандарти в областта на правата на детето в наказателното производство. Крайната цел на поредицата обучения от обучители и предстоящите регионални обучения е да подготви високоспециализирани служители в различните институции, обхванати от Координационния механизъм, които да отговарят на изискванията на международните стандарти за специализация на органите, администриращи наказателни производства с участие на деца. Обученията съдействат и за развиване на добри практики, подпомагащи транспонирането на европейските директиви в тази област.

 

Уилям Худ, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, се срещна с магистрати от Плевен

09102023-2.jpg

На 05.10.2023 година Уилям Худ, съдия във Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, посети град Плевен, където се срещна със съдии и прокурори от Окръжния, Районния и Административния съд, Окръжната  и Районна прокуратура в града. Посещението беше организирано от Асоциацията на прокурорите в България, със съдействието на Българския институт за правни инициативи, по чиято покана съдия Худ е на визита в България.

Уилям Худ е сертифициран преподавател и ментор в Националния институт за процесуална защита. Изнася лекции по наказателен процес и съдебна практика в качеството си на гост-лектор в Юридическия факултет на Университета в Денвър. Има редица публикации като юрист, относно съдебни и наказателни производства.

Председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов връчи на съдия Худ почетен плакет на Асоциацията.

Проведе се първото обучение по проект „Детска пътека“

20231009_225520.jpg

В периода 02 - 04.10.2023 г. в парк хотел „Москва“ в град София се проведе първото от серия обучения по проект „Детска Пътека“, изпълняван от Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) в партньорство с Фондацията за развитие на Северозападна България (ФРСБ). То е посветено на формирането на умения за изнасяне на професионални интерактивни обучения за въвеждането на услугата ,,Детска пътека“. Основната цел на услугата е предоставянето на задълбочено познание за новите процесуални изисквания към третирането на децата в наказателния процес. Обучението се стреми да помогне на участниците да усвоят необходимите техники, които ще им позволят по-късно те самите да бъдат лектори и да проведат обучения във всички окръжни район, които да въведат прокурори и други специалисти в изискванията за работа с деца в наказателния процес. В него се включиха деветнадесет участници, сред които прокурори, съдии и психолози от цялата страна.

Даниела Ангелова-заместник председател на Асоциацията на прокурорите в България участва в кръгла маса на тема „Теоретични възможности и практически измерения на измененията в Конституцията“

04102023-2.jpg

На 30.09-01.10.2023 година в Бургас се проведе кръгла маса тема „Теоретични възможности и практически измерения на измененията в Конституцията“, организирана от Института за държавата и правото към Българската академия на науките и Бургаския свободен университет. Дискутирана беше темата за предвидените изменения  в Конституцията на РБ, в Законопроект от  м. юли 2023 година.

Председателят на АПБ Владимир Николов взе участие в работна среща с представителите на Европейската комисия за демокрация чрез право /т.н.Венецианска комисия/ към Съвета на Европа

venicecommission.jpg

На 14.09.2023 година в град София председателят на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов взе участие в работна среща с представителите на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/ към Съвета на Европа. Срещата се проведе по покана на Съвета на Европа и на нея беше обсъден проектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен за разглеждане от група народни представители в Народното събрание на Република България.

Владимир Николов представи становището на АПБ по въпросите касаещи конституционния проект и съдебната реформа. Представителите на Венецианската комисия бяха запознати с принципните позиции на българските прокурори, които настояват за: независима съдебна власт; единен Висш съдебен съвет с две колегии; адекватно представителство на професионалната общност в самоуправлението на системата; независима отчетна и просветена прокуратура, която разполага с необходимите конституционни и законови правомощия, за да изпълнява функциите си в борбата с престъпността и защитата на обществения интерес; гарантиране на прокуратурата срещу политически, икономически и друг тип нерегламентирани влияния; стратегическа визия за цялостно усъвършенстване на устройственото, материално и процесуално законодателство.