Август 2023

Владимир Николов, Председател на АПБ, пред ,,Фокус": Модерните престъпления изискват модерни решения

prk_120.jpeg

,,Трябва ни нов, модерен и адекватен на съвременните условия Наказателен кодекс", каза Владимир Николов, Председател на Асоциацията на прокурорите в България, в разбовор със Цоня Събчева в Аудиокаста на "Фокус“ "Това е България“ на 10.08.2023 г. Функцията на прокурорите е да провеждаме бързо, качествено и ефективно разследване, като осигурим правилното и справедливо прилагане на законите, но те следва да се правят от отговорен и просветен законодател. Аз лично се радвам на енергията на гражданското общество прави, което има много важна роля в модерната и демократична държава: да поставя проблемите и да кара институциите да работят. От там нататък обаче отговорността е на съответните власти.

Модерните престъпления изискват модерни решения, с поглед в бъдещето и внимателен анализ на миналото. Трябва ни съществено модернизиране на Наказателно-процесуалния кодекс, по-гъвкави, по-бързи процедури, които  гарантират целия комплекс от права на участниците в наказателния процес.

Трябват ни сериозни изменения на Закона за съдебната власт. Проблемите на магистратурата, свързани с липса на конкурси, бавни и не достатъчно обективни атестационните процедури и пр., определят доколко качествено вършат работата си конкретните съдии, прокурори и следователи и доколкото са подбрани най-почтените, най-съвестните и най-добрите професионалисти.

Необходими са промени в Закона за МВР, в статута на разследващите органи, евентуално промени в Закона за специалните разузнавателни средства.

Промени в Конституцията относно състава на ВСС не биха решили  абсолютно нищо. Ако върху мен тежеше отговорността да правя реформа успоредно с промените в Конституцията, аз бих я развил във всички тези направления и бих ги заложил като национален стратегически план за реформа. Всичко това трябва да е в полза на обществото.

Моето дълбоко убеждение е, че мястото на прокуратурата може да бъде само в съдебната власт, защото за да защитава интересите на гражданите, на общините, на държавата, тя трябва да е гарантирана от всякакви външни влияния и нерегламентирани вмешателства. Ние трябва да имаме модерна, европейска, демократична и отчетна прокуратура, но с място в съдебната система.