За закупуването на апарати за плазмофереза
download_16943598001557859785.jpg

В периода ноември 2020 г. до януари 2021 г. Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите проведоха благотворителна кампания за събиране на средства за апарати за плазмафереза ведно с нужните консумативи. Апаратите осигуряват лесно и бързо събиране на висококачествена плазма, почти напълно пречистена от кръвни клетки.

В резултат на кампанията, в която се включиха прокурори, следователи и съдебни служители, бяха закупени и дарени общо 8 апарата. 

Първото дарение бе направено на 10.12.2020 г., когато така необходимата апаратура бе предоставена на СБАЛАГ „Майчин дом" и Националния център по трансфузионна хематология.

На 21.12.2020 г. апарати за извличане на кръвна плазма бяха дарени на УМБАЛ „Св. Анна" София АД и МБАЛ „Софиямед“, като вторият апарат е предназначен за нуждите на МБАЛ "Бургасмед".

На 27.01.2021 г. апарат за плазмафереза за лечение на тежки случаи на инфектирани с коронавирус и необходимите консумативи за неговото функциониране бяха дарени на УМБАЛ „Света Марина" във Варна на церемония с участието на Владимир Чавдаров, член на УС на АПБ и апелативен прокурор на АП – Варна, Петър Ганчев, член на КСБ и завеждащ окръжен следствен отдел на ОП – Варна, проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н., изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина", проф. д-р Вилиян Платиканов, ръководител на Катедра по анестезиология и реанимация, и доц. д-р Трифон Червенков, ръководител на Клиника по имунология към лечебното заведение. Дареното автоматизирано устройство осигурява лесно и бързо събиране на висококачествена плазма, която е почти напълно пречистена от кръвни клетки. Качеството и високото ниво на пречистване на плазмата се дължи на уникалната технология на работа на апарата - въртяща се мембрана в комбинация с филтрация. С една процедура от един донор могат да се съберат до 3 терапевтични дози плазма.

Последните два апарата бяха дарени на 28.01.2021 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" в гр. Стара Загора и на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" в гр. Плевен.

На церемонията в гр. Плевен присъстваха прокурор Владимир Николов, член на УС на АПБ, следовател Цвятко Камбуров, член на КСБ и доц. д-р Цветан Луканов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Д-р Георги Странски" гр. Плевен. Доц. Луканов  заяви, че апаратът ще се използва за добиване на плазма за пациенти с коронавирус, които се нуждаят от преливане на такава. Апаратът е с възможности и за терапевтична плазмофереза, което ще позволи за в бъдеще да бъде използван и за лечение на пациенти с редица други заболявания. Доц. Луканов посочи още, че болницата към момента не е разполагала с такава апаратура, заради което се е налагало болни в тежко състояние да бъдат транспортирани до София и Варна. Прокурор Николов изказа благодарност към всички прокурори, следователи и съдебни служители, включили се в благотворителната кампания, и към плевенските медици за техния самоотвержен труд и грижи в условията на пандемия.

На церемонията в гр. Стара Загора присъстваха Дичо Атанасов, окръжен прокурор на гр. Стара Загора и представител на АПБ, Мария Павлова, следовател в Национална следствена служба и член на УС на КСБ, Николай Нейков, завеждащ Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Стара Загора и проф. д-р Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ  „Проф.  д-р Стоян Киркович", гр. Стара Загора. „Чрез дарението на апарата за плазмафереза ние искаме да бъдем съпричастни към нуждаещите се болни хора и да подкрепим медиците в битката им за спасяване на човешки живот", каза прокурор Атанасов. „Приемам с голяма благодарност дарението. Този апарат е много ценен за болницата, защото е многофункционален. Може да се използва при лечението от КОВИД -19 и при други вирусни заболявания", заяви проф. Йовчев.