,,Подари книга на затворническата библиотека" на затвора в гр. Плевен
2.jpg

АПБ се присъедини към дарителската кампания „Подари книга на затворническата библиотека”, организирана от ръководството на Затвора в гр. Плевен по повод на Деня на българската писменост и култура и протекла през май 2016 г.  

По инициатива на Владимир Николов, член на УС на АПБ и административен ръководител на РП – Плевен и Блага Георгиева, член на УС на АПБ и административен ръководител на РП – Свищов към проявата се присъединиха прокурорите и служителите на РП – Плевен и РП–Свищов. Бяха събрани почти 190 книги с различна жанрова насоченост, които бяха дарени на тържественото приключване на учебната година на учебното звено в затвора – Плевен към СОУ „Димитър Маринов Митев” 

Николов и Георгиева поздравиха лишените от свобода по повод успешното завършване на учебната година. „Завършилите тук ученици са страхотен пример за това, че независимо от обстоятелствата, независимо от това къде се намира, човек винаги може да се развива и усъвършенства, каза Николов. ,,С участието ни в благотворителната кампания изразяваме нашия принос към изграждане на умения и способности на осъдените лица при развиването на техните личностни качества, което да им помогне да преодолеят адекватно на предизвикателствата на обществения живот”, допълни Георгиева.