Паневропейска конференция на тема "Ефективно разследване в ерата на дигитализацията"
04052023-9.jpg
Истанбул бе домакин на Първата Паневропейска конференция на тема "Ефективно разследване в ерата на дигитализацията", организирана от Международната асоциация на прокурорите и проведена от 02.05 до 05.05.2023 г. 
04052023-4
На нея беше представен европейският опит и достиженията на различни национални правни системи в борбата с он-лайн измамите, финансовите престъпления и изпирането на пари в дигиталното пространство, използването на криптовалути за финансиране на незаконна дейност, ролята на изкуствения интелект и др. Общ бе изводът, че в съвременните условия на глобална и всеобхватна дигитализация са необходими модерни законодателни решения, иновативни подходи, натрупване на експертен потенциал и засилена координация между прокурорите на международно и национално ниво.
04052023-3
 

Асоциацията на прокурорите в България, която е колективен член на  Международната асоциация на прокурорите, бе представена от председателя Владимир Николов. Той проведе редица работни срещи с представители на чуждестранни прокуратури, посветени на подобряване на международно-правното сътрудничество.

 

 

 

 

 

04052023-504052023-6

05052023-2