Обръщение на Управителния съвет на АПБ
img_2802.jpg

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

По повод разпространени в публичното  пространство  призиви за бойкот на предстоящия избор за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България от квотата на прокурорите, ние– членовете на управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, призоваваме всички прокурори да не се поддават на внушения и да гласуват на предстоящия избор по съвест и убеждение.

Противопоставяме се на недопустимите и манипулативни изявления, поставящи под съмнение независимостта на прокурорите и тяхната свобода по свое усмотрение да  формират волята си. Тези изявления окачествяваме като груб опит  за вмешателство в дейността на професионалната прокурорска общност. Уважаваме свободата на словото, но осъждаме засягането на достойнството на всички прокурори чрез превратното упражняване на това основно конституционно право.

Декларираме последователната си позиция, че никога не бихме си позволили да се намесваме в процедура за избор на членове на съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. Право, задължение и отговорност на представителите на всяка от магистратските професии е сами, без натиск и съобразно техните принципи, да изберат своите представители в кадровия орган, ръководещ съдебната власт.

Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява и своята категорична подкрепа за г-н Евгени Иванов– кандидат за член на прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет на Република България от квотата на прокурорите. В качеството си на Председател на Управителния съвет на нашата съсловна организация г-н Иванов ясно  демонстрира  своята принципност, почтеност и готовност да защитава правата не само на магистратите /прокурори, следователи и съдии/,  но и на служителите от съдебната система. По негова инициатива и с негово активно участие през 2013 година Асоциацията на прокурорите в България инициира успешна кампания  за договаряне от страна на Висшия съдебен съвет на по- изгодни по размер застрахователни обезщетения при настъпване на временна загуба на работоспособност поради злополука или заболяване на магистратите и служителите. В резултат на това, към момента всички ние се ползваме от много по- изгодни застрахователни условия при настъпване на посочените застрахователни събития.

През 2016 година дейността на  Асоциацията на прокурорите в България получи висока оценка в Доклада на Европейската комисия за България относно изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда.   Проектът на АПБ /популярен като  „Екопроекта“/  е оценен като „успешен“ и е посочен като положителен пример „към съобразеното с риска осигуряване на спазването на правните задължения”  при прилагането на екологичното законодателство.

 Не може да не отчетем и обстоятелството, че активното участие на г-н Евгени Иванов в дискусиите за съдебната реформа, проведени в периода 2014- 2015 година  и категоричното отстояване от негова страна на позицията на Асоциацията на прокурорите в България, за противоречие на предвиденото разделяне на Висшия съдебен съвет на две колегии с разпоредбите на тогава действащата Конституция, предизвика широк медиен отзвук и доведе до дебат за необходимостта от конституционни промени, предшестващи измененията на съдоустройствения  Закон за съдебната власт.

В своята дейност г-н Евгени Иванов винаги е отстоявал независимостта на Прокуратурата на Република България и на всеки един прокурор и убедено и аргументирано се е противопоставял на всички идеи за изваждането на прокуратурата от съдебната власт.

 Активната ангажираност на г-н Иванов към лични и социални проблеми на магистратите и служителите от съдебната власт насочва вниманието на Управителния съвет към конкретни проблеми, за които излизаме с публични становища  или конкретни предложения при участието ни в различни работни комисии или публични обсъждания.

Изложеното по- горе ни дава категорична увереност да заявим нашата подкрепя към  г-н Евгени Иванов като достоен и принципен професионалист и човек.

Апелираме към всички прокурори– не допускайте външни за прокуратурата субекти да поставят под съмнение правото на свобода на избора!

 

                                         С уважение,

                                         Управителен съвет

                                         на Асоциацията на прокурорите в България